Archive for ‘Presse’

august 18, 2016

Nyhetsmedienes begrensninger

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi leser sommeraviser blant annet om Mediemangfoldsutvalgets undersøkelse av nordmenns mediekonsum. Det ble mange store overskrifter, og da velger vi heller å sitere fra Aslak Bondes diskrete, men alltid vettuge spalte i Morgenbladet, 29. juli. Så her noen highlights, som også har relevans til folkebibliotekas nyhets- og kunnskapsformidling:

Alt er ikke trist og leit, ifølge Bonde. For det finnes nyhetshungrige. Men:

read more »

oktober 30, 2013

UB Oslo tar saka og overvåker overvåkerne!

Vi skal ikke si det skråsikkert, men Universitetsbiblioteket i Oslo har såvidt vi kan se etablert en av de beste og mest brukervennlige kilde- og medieoversiktene innen det voksende feltet global overvåking, hovedsaklig rundt tilfellet Edward Snowden og hans avsløringer av PRISM og NSA, med tilliggende herligheter.

Innførslene er plassert i grove kategorier, med blant annet avsløringer, kommentarer på engelsk og norsk, ytringsfrihet, journalistikk osv.

Virkelig ei global «Biblioteket-tar-saka»-side – i rett tid!

mai 10, 2013

Norske ikke-saker bekrefta

I en post her på bloggen i februar siterte vi oss sjøl fra tidsskriftet Bis – Bibliotek i samhälle – der vi blant annet ga fire eksempler på saksområder som den nasjonale pressa ikke dekker eller dekker dårlig. Vi nevnte:

  • Manglende kritikk av Norad og norsk bistandspolitikk.
  • de negative konsekvensene av pensjonsreformen
  • oljeboomen i Nord-Norge.
  • Klimakrisa og nullvekst.

i Klassekampen i dag kan vi lese at Sven Egil Omdal, som har leda arbeidet med rapporten «Journalistikk og demokrati» på oppdrag av Fritt Ord, lese hvilke fire felt han karakteriserer som de alvorligste «blindsoner i norsk journalistikk». Tankegangen og eksemplene har visse sammenfall, kan man si:

  • Lokalsamfunn der regionaviser legger ned sine kontorer.
  • EU og EØS, der avgjørelser får stor betydning for Norge.
  • Miljø, klimaspørsmål og olje- og energisektoren.
  • Forvaltningen av norske arbeidstakeres private pensjonsinnskudd.