Vestfoldbibliotekas felles «litteraturhus» satser på lokale krefter

Vestfold litteraturhus (1)Vestfold Litteraturhusbibliotek er en allianse av Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Sandefjord bibliotek, Larvik bibliotek og Horten bibliotek. For andre gang er de nå på banen med et variert halvårsprogram. Flere bibliotek har de siste åra presentert omfattende kataloger over arrangementer, men Vestfold ser ut til å være de første som i særlig grad satser på annet innhold enn det som har med skjønnlitteratur å gjøre. Blant annet har det bibliotekbaserte Nord-Trøndelag Litteraturhus vært mindre opptatt av dette. Men det kommer kanskje?

Det siste halvåret har vi sett ei utvikling av folkebibliotekas arrangementspolitikk langs to ulike spor; la oss kalle dem «Litteraturhussporet» og «Biblioteklovsporet». Det førstnevnte oppsto i ulike byer, og nå altså fylker, og var i utgangspunktet forsøk på å komme private litteraturhusprosjekt i forkjøpet, for å spissformulere det litt. Det andre tar utgangspunkt i den nye formuleringa i biblioteklova som pålegger folkebiblioteka å være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Litt misvisende, etter vår mening, er dette av flere blitt kalt «litteraturhusparagrafen».Det ser nå ut som i alle fall de fire biblioteka i Vestfold samler disse to trådene på en god måte. Regjeringas ekstrabevilgning på 12 millioner til dette formålet bør også bidra til at de lokale, viktige samfunnsdebattene styrker seg i forhold til reine skjønnlitterære arrangementer.

Tidligere denne uka skreiv vi om eksempler på kjendisarrangementer i bibliotek med honorarer til enkeltpersoner på 20 000 kroner. Mye av det vestfoldingene tilbyr våren 2014 er mye mer nøkternt. De skriver at «Ønsket er at litteraturhusbibliotekene skal gi mulighet for både å styrke og utvikle samarbeidet med lokale aktører som arbeider med litteratur og debatt lokalt». Og i programmet ser vi at de blant annet engasjerer lokale avdelinger av Naturvernforbundet i ukentlige møter med serietittelen «Naturlig onsdag», Folkeuniversitetet og lokale kunstnere og ressurspersoner.

Det er en vilje i Vestfold å leve opp til den nye lovparagrafen og «sætte problemer under debat». I Larvik skal de holde folkemøte i biblioteket om «Sentrumsutvikling og identitet: Planavdelingen i Larvik kommune deler sine tanker om byutvikling». Regner med at det også blir rom for debatt der. Men ellers er det mest arrangementer med preg av foredrag. Fins det ikke lokal- og fylkespolitiske saker som kunne trengt behandling i form av debatter? Hva med gigantplanene om fergefri forbindelse over Oslofjorden som politikere av nesten alle avskygninger prøver å gjøre seg populære på i disse dager? Vi er sikre på at biblioteka i Vestfold gjerne tar imot tips om liknende ideer.

Og hvorfor ikke gjøre det enda mer nærliggende for bibliotek; å lage ei BTS-side om dette bro-/tunnellprosjektet. Avisdebattene tyder på at det er underskudd på informasjon om dette. Særlig kritisk informasjon. Og her kunne de samarbeide med bibliotek på Østfoldsida. Denne bloggeren er snart ute på det frie arbeidsmarkedet og kan hyres til veiledning og konkret produksjon 🙂

3 Trackbacks to “Vestfoldbibliotekas felles «litteraturhus» satser på lokale krefter”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: