Om BTS

Konseptet BTS – Biblioteket tar saka – er et forslag til en ny type biblioteknettsted der biblioteket “griper inn” i samfunnsdebatten og tilfører mer-demokrati. Et BTS tar for seg konkrete aktuelle temaer og debatter og tilbyr å trenge djupere i materien; djupere enn den gjennomsnittlige avisartikkelen og langt djupere enn det typiske nyhetsinnslaget på tv. Biblioteket går til kildene og presenterer og lenker opp til de viktige dokumentene, i elektronisk så vel som trykt form (treff i bokkatalogen). Et annet viktig element er å presentere debatten rundt temaet, på Facebookgrupper og liknende, og bidra til å styrke denne gjennom kvalitetssikra informasjon i portalen. Ved behov tar biblioteket også på seg digitalisering og publisering. Som på alle andre områder legger biblioteket også her vekt på kvalitet og å være balansert i valg av kilder.

Den siste BTS-portalen vi har gjort er for nettstedet «Nye kommuner, nye bibliotek». Klikk på «Portalen» oppe til høyre og se de ulike typene innhold (NB: Prosjektet er slutt og ikke oppdatert på ei tid, og enkelte lenker kan ha dødd).

Den første BTS-en vi gjorde var nettstedet Sivil lufthavn på Rygge som var i aktiv drift fra sommeren 2006. På dette omfattende nettstedet ble følgende verktøy tatt i bruk (se på dette som en maksimumsvariant; det er fullt mulig å legge lista lavere):

 • Framskaffing, publisering og lenking til viktige dokument i full tekst
 • Faste søk på aktuelle søkebegrep i nyhets- og andre søkemotorer
 • Tematiske, skreddersydde søkemotorer med et lite antall utvalgte nettressurser (for eksempel utvikla i Google Custom Search)
 • Blogg for løpende informasjon om nye ressurser på nettstedet og på det aktuelle saksområdet
 • Synliggjøring av biblioteknettverkets øvrige tjenester og ressurser som kan komme til nytte
 • Seinere er deling av innhold på sosiale media blitt høyst aktuelt. Og nyhetsbrev på e-post.

Basert på dette nettstedet er det utvikla en mal som fritt kan brukes av alle bibliotek og som er tenkt som en spire for videreutvikling og spredning av BTS.

En langt enklere variant av BTS er kalt Rett på sak (se eksempel). Denne er tenkt som bibliotekets løpende les-mer-tilbud i forhold til konkrete nyhetsoppslag i mediene. Fortsatt handler det om å lenke til dokumenter som mediene bare gjengir fragmenter av. Lokale saker tar det lokale biblioteket seg av, men for oppslag med interesse ut over det lokale blir det innlysende at det vil være mye å vinne på samarbeid. I god dugnadsånd og Bibliotek 2.0-stil vil ganske sikkert mange bibliotekarer ønske å bidra.

Se kilder og litteratur til inspirasjon for BTS.

Dette er et forslag til prinsipper for konseptet og tjenestetypen Biblioteket tar saka:

1) Ei BTS-side på et biblioteks nettsted har som formål å sikre mer-offentlighet og mer-demokrati i debatter og saker der informasjonen til publikum ellers ikke er god nok og/eller der den ikke er balansert; typisk der verken lokalforvaltningas nettsteder eller lokalpressa gir balansert dekning av et utbyggingsprosjekt med konsekvenser for lokalmiljøet. Men der det finnes gode nettsteder både “for” og “imot” kan likevel ei BTS-side opprettes for å samle disse ressursene.*

2) Målgrupper for BTS-sidene vil være allmennheten, men også partene i konfliktene/debattene, politikerne og offentlig forvaltning, samt pressa og mediene.

3) Ei BTS-side skal være prinsipielt balansert og upartisk, slik folkebiblioteka har lang tradisjon for når det gjelder bøker, aviser m.m. Den skal konsekvent dekke både ”for” og ”imot”; begge/alle syn.

4) Ei BTS-side skal i tråd med bibliotekenes prinsipper presentere kvalitet i innhold og lenker, men hensynet til balanse og mangfold vil kunne være viktigere. Ulovlige eller rasistiske ressurser skal likevel ikke presenteres.

5) På ei BTS-side bør ikke biblioteket nøle med å offentliggjøre dokumenter og informasjon som kan bidra til offentlig debatt og styrke demokratiet.

6) Ei BTS-side skal legge hovedvekt på å presentere fritt tilgjengelige nettressurser, men også aktivt synliggjøre og tilby tjenester biblioteket er aleine om eller er spesielt gode på, som for eksempel:

 • Kompetanse på kunnskapssøking og kvalitetsvurdering av ressurser på Internett, både gjennom pedagogisk og instruktiv utforming av BTS-sider med hjelpetekster og OSS/FAQ-er og ved personlig hjelp i biblioteket eller via telefon, e-post osv.
 • Gjøre oppmerksom på den nasjonale referansetjenesten Biblioteksvar og liknende og tilby å svare på spørsmål via e-post, telefon osv. til det lokale biblioteket
 • Ta i bruk de nyeste og beste verktøyene på Internett, for eksempel søkemotoren Rollyo som kan skreddersys for ulike formål. Utvikle slike for bl.a. BTS-sidenes aktuelle områder.
 • Gratis utlån av bøker, inklusive fjernlån
 • Gratis artikkelkopier fra trykte tidsskrift og baser, inklusive bestilling av dette fra andre bibliotek, innafor rammene av opphavsretten.

7) Et bibliotek som etablerer ei BTS-side bør, avhengig av kapasitet og kompetanse:

 • Digitalisere (skanne) og legge ut aktuelt materiale på BTS-sidene som andre ikke gjør tilgjengelig, innafor rammene av opphavsretten eller etter avtale med utgivere og opphavsmenn. Offentlige dokumenter som ikke er verna etter åndsverklova bør lastes ned og samtidig katalogiseres og gjøres tilgjengelig fra web-katalogen.
 • Stille til rådighet fysiske eksemplarer/utskrifter av materiale som av ulike grunner ikke er digitalisert.
 • Opprette blogger i tilknytning til de enkelte BTS-sidene, der publikum kan lese om siste nytt på nettstedet og i mediene – og aktivt fremme bruken av dem ved å reklamere for abonnement på RSS-feeds.
 • Der det er naturlig bør biblioteket etablere spesielle Rollyoer (som i tilfellet Rygge).
 • Arrangere utstillinger og opprette midlertidige avdelinger/hjørner/reoler i biblioteket i tilknytning til aktuelle saker der biblioteket har BTS-sider.

8) BTS-nettsteder må markedsføres aktivt i lokalmiljøet

9) Bibliotekmiljøet og -fagfolk skal på dugnadsbasis – og i ekte Bibliotek 2.0-ånd – bidra til videreutvikling av BTS-konseptet, “Bibliotekenes Rollyoer“, maler, evt. egne publiseringsverktøy osv. En egen blogg og evt. wikier, writely-er og liknende kollektive samarbeidsplattformer opprettes for å presentere nye BTS-er og nye Rollyoer osv. på ulike stadier, og dermed invitere til aktiv utvikling og forbedring av verktøyene i felleskap. Her er det altså mulig å delta på flere nivåer; fra å lage egne BTS-er og Rollyoer til å foreslå større eller mindre forbedringer av de eksisterende.*

10) Sjøl om svært mye kan utvikles gratis ved dugnadsinnsats kan videreutvikling av BTS kreve et minimum av styring og et fagmiljø som sikrer framdrift, innovasjon, rådgiving, teknisk hjelp, markedsføring osv. Dette burde vel komme inn under NDBs paraply på en eller annen måte?
11) BTS bør bli en ”bevegelse” – et nytt potensial og nytt ”bein å stå på” for (særlig) folkebiblioteket.

Moss, sommeren 2006
Anders Ericson

Konsulent

Som gjerne tar på seg oppdraget å utvikle “din” første BTS!. Kontakt: frilanders at gmail dot com eller mobil: 97775170

PS 1): BTS kan ses på som en konkretisering av ideer fra boka jeg ga ut i 2001: “-Videst mulig informasjon-“. Kortversjon: “Et prinsipp i forfall: Det uavhengige folkebiblioteket”. I: Bibliotek i Samhälle (BiS), nr 3/03 (pdf)

PS 2): Pilot-BTSen Sivil lufthavn på Rygge bør ses på som en maksimumsvariant. Her har jeg lagt inn mange verktøy, for å vise mulighetene. Andre BTS-sider vil både kunne være enklere og mindre uttømmende. Se for øvrig malen for BTS-sider.

PS 3) Url-ene både til denne sida og til Rygge-BTS-en er høyst foreløpige. Av bemanningshensyn i ferien ligger BTS-en her og ikke på Moss biblioteks domene.
Fotnoter:

Til pkt 1: I tilfellet Rygge gjør lokalavisene til sammen en god og balansert jobb, men verken utbyggerne eller motstanderne har p.t. egne nettsteder, og materiale på myndighetenes nettsteder er vanskelig å finne. Mye viktig informasjon har dermed begrensa tilgjengelighet. Inntil nå!

Til punkt 8: Innen slike verktøy er på plass oppforder jeg særlig fagbibliotekarer på områder som juss, ingeniørfag, økonomi og miljøfag om å sende forslag til forbedringer til den foreliggende flyplass-BTS-en til edufdaoduf at gmail dot com.

Sist endret 22.5.2019

 

 

18 Trackbacks to “Om BTS”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: