Archive for ‘Det digitale biblioteket’

mars 3, 2018

Tidsskriftoffensiv i folkebibliotek?

På Kulturrådets seminar om kulturtidsskrift fredag ble behovet for bedre formidling av tidsskrift i folkebiblioteka nevnt opptil flere ganger, først godt konkretisert av NBFs Mariann Schjeide, som blant annet oppfordra utgivere og redaksjoner til en høyst overkommelig innsats retta mot bibliotekarene i form av teasere, PR-materiell m.m. om det enkelte nummeret. Noe som ble understøtta av Tidsskriftforeningas Bente Riise og Kulturrådets Arne Vestbø.

Og Vestbø avrunda oppsummeringa si med behovet for bedre tilgang til metadata til tidsskriftartikler i bibliotekkatalogene. Jamfør bloggposten vår 28.2., der vi slo et slag for synliggjøring av tidsskriftartikler både i den kommende felleskatalogen bibsok.no og Bokhylla.no.

PS: På seminaret var det mye snakk om hvordan kulturtidsskrift kan tillate seg å eksperimentere, i motsetning til aviser blant annet. Her om dagen tvittra «Olav H. Hauge» dette fra dagboka si. 48 år har gått:

februar 28, 2018

Tida over for tidsskrift i folkebibliotek?

bibliotekknuten tidsskrift

Hvor gordisk er bibliotekknuten?

15. februar ba NBF-leder Mariann Schjeide om innspill fra fagmiljøet til spørsmålet «Kva gjer biblioteka med tidsskrifta sine?» Her fullfører og publiserer vi nå ei «bekymringsmelding» som vi har hatt liggende halvferdig siden august om nettopp situasjonen for tidsskrifta i norske folkebibliotek. Dette er ikke annet enn en journalistisk betraktning fra en relativt storbruker av tidsskrift i mange fasonger og sammenhenger, og samtidig med litt peil på nasjonale bibliotekverktøy. Andre vil kunne grave djupere, og gjerne korrigere allerede i kommentarfeltet nedenfor.

read more »

februar 16, 2018

«… gi folk mer enn de veit at de trenger …»

sira myhre deichman

ASM på bibliotekmøte for ti år siden

Samtidig med lanseringa i går av nye norske e-bøker i folkebiblioteka har nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre en spalte i Dagsavisen med tittelen «Størst av alt er kunnskapen.» Her oppklarer han ett av spørsmåla vi stilte tidligere i dag, nemlig om kulturfondordningas framtid, mens han om prisspørsmålet sier at det blir «en liten sum til forlag og forfattere for hvert utlån».

Sira Myhres tekst er ellers et godt sitérbart forsvar for fortsatt bibliotek og folkeopplysning. Han skriver blant annet:

read more »

februar 8, 2018

«Myten om de digitale innfødte»

House of foundation

Det digitales begrensninger

Dette er tittelen på Bjørn Vassnes’ dagens torsdagsspalte om vitenskap i Klassekampen. Den er ikke på nett, men han baserer seg på artikkelen «The myths of the digital native and the multitasker» av Paul A. Kirschner og Pedro De Bruyckere i «Teaching and Teacher Education», men som noen har lagt ut som pdf.

Vassnes gjengir to aktuelle myter, om «de digitale innfødte», om generasjonen som er vokst opp med digital teknologi, og om «multitasking, å holde på med flere ting samtidig. Dette er også noe man har trodd kommer naturlig, etter en oppvekst i medienes kryssild. De «digitale innfødte» kan sitte og surfe på nettet samtidig som de får med seg hva læreren sier.» Men, sier Vassnes: «Kirschner og De Bruyckere konkluderer med at mytene om de «digitale innfødte» og multitasking har hatt en svært uheldig innvirkning på undervisningen i skole og høyere læresteder. Den har tillagt «nettgenerasjonen» evner den ikke har, og dermed påført dem metoder som har svekket deres læring og utvikling.»

Noe bibliotekarer også bør merke seg.

 

februar 7, 2018

– We’ll always have Paris

video i folkebibliotek

Anno 1984. Klikk og kikk

Trine Skei Grande har debutert som kulturpolitikkens øverste rapportmottaker, og tirsdag måtte hun finne plass i hylla til Rapport om verdikjeden for norske filmar og seriar.  Og jammen er ikke bibliotek nevnt. De fleste stedene handler det om «bibliotek» av filmer og serier som strømmeselskaper som Netflix o.l. tilbyr abonnement på, men i kapittel «4.2.4. Andre kollektive pengestrømmer» leser vi at filmvederlagsfondet mottar 5 millioner årlig for «statens vederlagsfrie bruk av audiovisuelle verk, som primært er verk til utlån på bibliotekene».

Ifølge bibliotekstatistikken koster dette felleskapet ca 6 kroner pr fysisk video. Vederlaget beregnes ut fra bestanden, 840 000 eksemplarer. Som sikkert vil synke når strømminga blir enda mer dominerende (husker du videosjappa på hjørnet?).

Men det «strømmes» på biblioteket også. Rapporten nevner også Filmbib. Som ikke inngår i bibliotekstatistikken, men som burde det. Det bør bli kortere mellom bibliotek som tilbyr dette aktivt.

PS: Overskrifta.

februar 4, 2018

Hva med de analoge bibliotekbrukerne?

NTB skreiv denne uka at det fortsatt er 200 000 norske bankkunder som ikke bruker nettbank og altså fortsetter med brevgiro og/eller fysisk frammøte for å få utført banktjenester. Trass i bankenes ulike tiltak gjennom mange år; bl.a. bedre grensesnitt og økende gebyrer for ikke-digitale tjenester (for eksempel 65 kroner hos DNB for hver brevgiro). Og det gjelder ikke bare dem som befinner seg i «virkelig dyp alderdom» (jamfør Philip Roth i Bokmagasinet lørdag).

På biblioteket er fysisk frammøte fortsatt et høyt prioritert og dominerende tilbud, men har noen sett på endringer i bibliotekbruken etter innføring av automater, sms-varsling osv.? Og ikke minst etter filialnedlegginger? Det siste må bety takk og farvel til biblioteket for mange tidligere brukere som mangler både transportmuligheter og nettforbindelse.

Og litt apropos: Heldigvis var dette irske biblioteket bemanna og ikke bare «meråpent».

januar 19, 2018

Boka er død – leve lydboka?? Hva da med biblioteket?

cfzfRwfsSESDWB%ieFqfqgFolkebibliotek i de fleste land vi sammenlikner oss med sliter med å få tilgang til e-bøker, og i kanskje enda større grad lydbøker. Bare papirboka er business as usual. I motsetning til hva mange var skråsikre på for få år siden, ser e-boka ikke ut til å fortrenge p-boka. Mens derimot den elektroniske lydboka på kort tid har frigjort seg fra CD-ene (og i Norge Digikortet) og trives nå veldig godt i den abonnementsbaserte strømmetjenesten og appen Storytel, og muligens etter hvert hos konkurrenten Fabel.

Det svenske «forlagseventyret» Storytel var hovedoppslaget i Morgenbladet forrige uke. Den seks siders reportasjen ligger vel bak betalingsmuren, derfor noen highlights:

read more »

januar 7, 2018

Om å tenke det digitale inn i det fysiske

ensrettet konsensus

Den danske bibliotekforeningas generalsekretær, Michel Steen-Hansen, anbefaler på bloggen sin 6. januar en kronikk i riksavisa Politiken med tittelen Internettet truer ikke bibliotekerne – tværtimod er det redningsplanken. En kronikk som er behørig murt inne, men som han siterer mye fra (tror vi — det er litt uklart når det er kronikørene og generalsekretæren som snakker). For noe er ganske råttent – ikke bare i det danske dronningriket:

read more »