Archive for ‘Det digitale biblioteket’

mai 22, 2020

Nettguiden er og blir VEKK

Dette varsla vi om i januar og på lista «biblioteknorge» i mars, men framleis kjem vi over «gode råd» som dette på sentral plass på heimesider til norske folkebibliotek: «Ta en kikk på Bærum bibliotek sin nettguide».

For kanskje ein gong for alle å få luka vekk denne falske informasjonen (som er ekstra pinleg no som folk ikkje kan få hjelp av levande bibliotekarar), er vi i dag så uvenlege å liste opp bibliotek som har såpass dårleg kontroll på heimesidene sine:

read more »

mai 12, 2020

Civic Lab Chat – også eitt debattbibliotek

Skjermbilde 2020-05-12 06.09.07Det US-amerikanske tidsskriftet Library Journal har ein artikkel nyleg om at «Libraries Fight Misinformation on Coronavirus». Og det er sjølvsagt interessant, men denne gongen skal det på bloggen handle mest om ein metode og ein type arrangement : Civic Lab. Dette er i slekt med «debattbiblioteket» og litt med BTS, det opprinnelege temaet for denne bloggen.

I Skokie, Illinois, ein by med 60 tusen innbyggjarar, har biblioteket i nokre år hatt denne typen arrangement dei kallar Civic Lab. Ei arbeidsgruppe på ti tilsette frå alle avdelingane i biblioteket overvaker jamleg nyheitene og spør folk kva dei er opptatte av, og så arrangerer dei labs om desse tema. Dette er ikkje berre møte med samtalar, men her kan folk kome med …

read more »

mai 5, 2020

Giving Tuesday

Skjermbilde 2020-05-05 19.11.13Kjapt innpå frå Brewster Kahle og Internet Archive (som vi blant anna skreiv om i mars, då om e-bok-eksperimentet deira):

«We need your help to ensure that anyone curious enough to seek knowledge will be able to find it here, for free. We’re an independent, non-profit website that the entire world depends on. We are powered by gifts averaging $45.00. If everyone who uses the Internet Archive donates just $5, we can keep offering these services for free and ad-free. That’s right, for the price of a paperback, you can sustain a library the whole world trusts».

april 17, 2020

Filmoteket er her! Nokre stader

IMG_7506I slutten av mars siterte vi Rushprint på at biblioteket ville bli «den nye kinoen» når bibliotektenesta Filmoteket kom på plass i april. No er det april, og blant anna på biblioteket Sølvberget i Stavanger er dei i gang. Det er no rundt to hundre filmar i basen, men «Innen utgangen av 2020 er det minimum 1000 filmer tilgjengelig», skriv dei på heimesida til Filmoteket.

Først då bør vi nok avseie dommen om utvalet av filmar. Men per i dag er det så ymse. Sjølvsagt må det vere ein del klassikarar i eit bibliotektilbod, og sånt som er blitt heitande «drama». Både for vaksne og barn. Men ein del USA-produsert «moderne B-film» finn vi også her, slike ein aldri ser på norsk kino, slike som for tjue-tretti år sidan berre kom i videosjappene og som i dag berre kjem på strøymetenestene (dei kommersielle). Men her trengst det betre analysar når det har gått ei tid. Samanlikningar med Netflix, Apple osv. hadde vore interessant, ikkje av volum, men sjanger og kvalitet.

PS 17.4. kl 14.56: Vi fekk ein kommentar privat om at vi ovanfor var for negative til utvalet. Etter å klikka på lenker i Filmoteket til basen IMDb står vi att med ein god del for oss ukjende filmar med 7 «stjerner», som er bra, men også fleire med 6, 5 og heilt ned i 4. 

Men til ein viss grad er dette endå ei …

read more »

april 15, 2020

– Åpen tilgang til offentlig finansiert forskning bør være regelen og ikke unntaket

plan s logoKhrono.no i dag har administrerande direktør John-Arne Røttingen i Norsk forskningsråd eit svært viktig utspel. Han held fram: «Slik fremmer vi kunnskapsutviklingen og vil være bedre rustet når krisene rammer. Derfor stiller den internasjonale koalisjonen av forskningsfinansiører der Forskningsrådet er med – cOAlition S – felles krav om full og umiddelbar åpen tilgang til alle forskningsresultater finansiert av medlemmene fra 2021».

Og så kan vi sitere noko positivt om keisardømet i vest:

read more »

april 14, 2020

Biblioteksektoren må no utgreie digital beredskap på eiga hand

IMG_7497Kommunal- og moderniserings- departementet kom 3. april med ei pressemelding om at «Det er høy aktivitet og god fremdrift i arbeidet med å lage sammenhengende digitale tjenester i offentlig sektor. Det viser handlingsplanen for digitaliserings- strategien som nå er klar».

Handlingsplanen byggjer på strategien «Én digital offentlig sektor» frå juni 2019. Her gir søk i teksten seks treff på «bibliotek». Men alle står i såkalla «boksar», altså er det å rekne som litt småinteressant tilleggsinformasjon. Og det handlar berre om samlingar, nærmare bestemt om Nasjonalbiblioteket og bruken deira av kunstig intelligens i samanheng med samlingane. Pluss litt om Språkbanken, som ligg på NB. Ikkje uinteressant dette, men digitale bibliotektenester er faktisk meir enn samlingar, noko denne krisa har synt oss.

Og talentløysa tar ikkje slutt med dét:

read more »

april 11, 2020

Virtuell lesesirkel!

Den svenske avisa Aftonbladet oppmodar til lesing av Albert Camus’ roman «Pesten» frå 1947 og innbyr til «samtal mellan Aftonbladets litteraturkritiker Carl-Michael Edenborg och kulturchef Karin Pettersson. Via en chatt med dem är alla välkomna att dela med sig av de tankar och infall boken ger upphov till».

Sånt kan vel bibliotek også få til.

Når det gjeld «Pesten»: Har akkurat lytta til boka på Storytel, på svensk. Må vedgå at ho var endå meir engasjerande no enn då eg las henne for snart femti år sidan. Men kva med ei bok som «Kvinne ved tidens rand» av Marge Piercy? Som handlar om forsøka på oppbygging av berekraftige og demokratiske lokalsamfunn etter ein global katastrofe. Heller inga ny bok, men …

april 11, 2020

Virtuell skranke

Skjermbilde 2020-04-11 11.16.42

Bibliotekskranke i 3D. Klikk og kikk

Tidsskriftet Knowledge Quest frå den US-amerikanske skolebibliotek- foreininga har ei sak med tittelen: Ten Ways to Change Our Physical Spaces into Virtual Libraries. Her finn vi blant anna dette forslaget: «Build a virtual desk. Completely update your school library landing page to include visual links to the most important things students and staff might need to access during this time. Consider including a new “Ask the Librarian” button that links directly to an Open Google Meet». 

april 9, 2020

Når informasjonen er «trygg og god»

IMG_7437

Berre 1 av 17 nettaviser bruker slike plakatar

   >> Sjå fleire innlegg om Korona og biblioteka.

Aldri har folk tileigna seg så mykje informasjon om eit emne som no. Koronakrisa dominerer alle kanalar og medieformer. Ved første augekast ser det ikkje ut til at kvaliteten er så galen heller. Det meste graviterer lojalt rundt regjeringa, med nokre avstikkarar til FHI, men norske aviser og medium har stort sett slutta å bruke konspirasjonsteoriar og falske nyheiter til klikkoptimering. Til dét er saka for alvorleg (unntaka er sånne som dette).

Så når informasjonsmengden er så lett tilgjengeleg og så homogen, så trengst vel ikkje lenger biblioteket med silinga si av kvalitet og aktualitet? Eller?

I går fann vi ein artikkel om flokkimmunitet som verka interessant, og på ein nettstad vi kjenner godt og som vel er så seriøs som nokon. Også i denne artikkelen vedgår sjølvsagt ekspertane at mykje er uvisst; søk i teksten på «tror» og «trolig» gjev seks treff. Men så spurde vi om artiklar som denne vil bli oppdaterte når det kjem ny kunnskap, …

read more »

april 8, 2020

Stengde, men synlegare bibliotek

Skjermbilde 2020-04-08 12.03.32

I dag står denne heilsides annonsa frå Nasjonalbiblioteket i Klassekampen, og sikkert fleire aviser. Dei digitale tenestene både frå NB og lokale bibliotek (sjå lista vår over kreativiteten som finn stad) får stor merksemd (søk i Atekst gjev 1562 treff i mars 2020, mot eit snitt på 1145 per månad i 2019), og etter at Koronaen har sloppe taket vil folk ha ein auka medvit om bibliotektilbodet.

Og gjennomslaget for det digitale tilbodet vil ha funne stad. Vel å merke om dei ekstraordinære «opningane» av kunnskapskjelder blir permanente, gjennom utvida statlege vederlag til forfattarar og forlag. Kampen om dei reduserte kommunale budsjettkronene vil nok bli verre.