Archive for ‘Kunnskapsbiblioteket’

mars 3, 2018

Tidsskriftoffensiv i folkebibliotek?

På Kulturrådets seminar om kulturtidsskrift fredag ble behovet for bedre formidling av tidsskrift i folkebiblioteka nevnt opptil flere ganger, først godt konkretisert av NBFs Mariann Schjeide, som blant annet oppfordra utgivere og redaksjoner til en høyst overkommelig innsats retta mot bibliotekarene i form av teasere, PR-materiell m.m. om det enkelte nummeret. Noe som ble understøtta av Tidsskriftforeningas Bente Riise og Kulturrådets Arne Vestbø.

Og Vestbø avrunda oppsummeringa si med behovet for bedre tilgang til metadata til tidsskriftartikler i bibliotekkatalogene. Jamfør bloggposten vår 28.2., der vi slo et slag for synliggjøring av tidsskriftartikler både i den kommende felleskatalogen bibsok.no og Bokhylla.no.

PS: På seminaret var det mye snakk om hvordan kulturtidsskrift kan tillate seg å eksperimentere, i motsetning til aviser blant annet. Her om dagen tvittra «Olav H. Hauge» dette fra dagboka si. 48 år har gått:

februar 28, 2018

Tida over for tidsskrift i folkebibliotek?

bibliotekknuten tidsskrift

Hvor gordisk er bibliotekknuten?

15. februar ba NBF-leder Mariann Schjeide om innspill fra fagmiljøet til spørsmålet «Kva gjer biblioteka med tidsskrifta sine?» Her fullfører og publiserer vi nå ei «bekymringsmelding» som vi har hatt liggende halvferdig siden august om nettopp situasjonen for tidsskrifta i norske folkebibliotek. Dette er ikke annet enn en journalistisk betraktning fra en relativt storbruker av tidsskrift i mange fasonger og sammenhenger, og samtidig med litt peil på nasjonale bibliotekverktøy. Andre vil kunne grave djupere, og gjerne korrigere allerede i kommentarfeltet nedenfor.

read more »

februar 28, 2018

Kjør slagdrill- og fiskestangdebatt!

I det norske fagmiljøet har debatten om bibliotekutlån av slagdrillerkakeformer, redningsvester og musikkinstrumenter (for ikke å si motorsykler) aldri tatt helt av, men når det nye stortingspartiet Rødt vil profilere seg på bibliotekpolitikk, er det dette de fronter (sant skal sies; i valgkampen var de også tilhengere av bibliotekmilliarden). Til Klassekampen i dag foreslår partileder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes å «gjennomføre en prøveordning med utlån av verktøy, musikkinstrumenter, leketøy eller andre ting, på ti offentlige biblioteker i minst ett år. De fleste av oss eier mange ting som vi bruker veldig sjelden. En drill brukes i snitt 13 minutter av sin levetid. Avfallsmengden blir unødvendig stor når alle disse tingene byttes ut.»

Avisa spør: 

read more »

januar 23, 2018

Bibliotek vs. journalistikk: 1 – 0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Dei kvasse på Fana filial» driver reklame for biblioteket som kunnskapsleverandør nesten hver uke når de deltar i Dag og Tids litterære quiz Klok på bok. Vi besøkte dem i 2011 for Bibliotekforum.

Tilliten til US-amerikanske aviser og kringkasting er rekordlav, både hos Trump og folk flest. Blant folk under 29 er tilliten bare 22 prosent. Men ifølge journalistikknettstedet Poynter 19. januar står folks tillit til folkebiblioteket sterkt: 78 prosent mener biblioteket er i stand til å skaffe dem pålitelig kunnskap, og blant unge og unge voksne er det opp i 87 prosent. Og 65 prosent av befolkninga mener biblioteket bidrar til at de «vokser som mennesker».

>> Nytt 30. januar: Avisa Vårt Land har også fanga opp saken.

 

januar 8, 2018

Synliggjør bibliotekforfatterskapa!

skjeseth gamleKlassekampens journalistveteran Alf Skjeseth hedrer i avisa 5. januar andre skrivende veteraner med overtittelen: «Utan pensjonistar ville historieskrivinga tørke inn». Eksempelet han nevner, Ingolf Vislie, fullførte nylig, i en alder av åttiåtte, en biografi på 639 sider om politikeren og diplomaten Jens Evensen: «Vislie er ein ruvande representant for hærskaren av eldre menneske som gjer ein formidabel innsats for folkeopplysning og kulturformidling rundt i landet».

Og gamlingene veit hvor de finner kunnskapen. Skjeseth ser dem hele tida: «Dei siste månadene har eg sysla med saker som har ført meg til lesesalar i fleire arkiv og bibliotek, og det er slåande kor mange pigge pensjonistar som sit med nasen i arkivboksar, kyrkjebøker, protokollar og oppslagsverk».

I mai i fjor blogga vi om en forfatter i i toppdivisjonen, Kjartan Fløgstad, som er like avhengig av biblioteknettverket som Skjeseths pensjonister når han skriver, men som også har erfart at enkelte fagbibliotek begynner å prioritere «egne» framfor «eksterne» brukere. Sånne historier har vi ennå ikke hørt om i folkebibliotek, men vi veit at fjernlånssystemet er svekka på visse punkt de siste åra.

Når rådmenn, politikere og media er opptatt av det lokale biblioteket handler det mest om det som er lettest å kvantifisere, nemlig utlånstall og antall besøk. De siste åra telles også arrangement og debatter. Men hva om vi også forsøker å dokumentere bøkene som blir til på biblioteket? Det kan bli solide lister, per bibliotek eller per fylke. Og bibliotek kan be om å få intervjue noen av forfatterne. På debattscena, på video eller i tekst. Alt med forfatternes samtykke, så klart.

Teksten til Skjeseth er i papiravisa og på nett, for abonnenter, men han sendte oss den, med lov til å legge den ut:

read more »