Archive for ‘Bibliotek-PR’

februar 9, 2019

På Pinterest …

… strøymer det heile tida på med idear til bibliotekskilting og -plakatar for litteraturformidling og greier og greier.

februar 4, 2019

Stemma ved stengetid

Hovudbiblioteket i Manchester, UK, har i noka tid overraska brukarane med lokale superkjendisar (ein slik by har ikkje få slike) som har lese den prosaiske bodskapen på høgtalaranlegget at no stenger vi snart og sjå etter om du har fått med deg pikkpakket ditt og takk for i dag.

januar 23, 2019

«The best deal you are ever going to find»

nypl gratis utlån

Vi har både elektrikar og røyrleggjar i familie eller nær omgangskrins og må vel vedgå at vi har hatt fordelar av dette no og då. I (det avkorta) oppgjerets time har vi som bibliotekar tilbode vår form for bonus, altså heimlån av bøker – heilt gratis! Men utan å tru at nokon ville ta det som noko anna enn fleip. Dei har anten alt vore lånarar eller har trengt sterkare påtrykk enn som så.

Men i New York tok biblioteket dette skjemtet i bruk på Black Friday no i haust. Ifølgje nettstaden PR Week skrapa dei saman sponsormidlar til ein heilsides annonse i The New York Times med bodkapen vi ser over desse linjene. Og fekk 32 prosent fleire innmelde enn same dag året før, ti tusen likes og eitt tusen delingar og ei mengd positive tilbakespel frå PR-folk og andre som likte parodien på detaljhandelen sine perverse utsal.