Archive for ‘Inspirasjon’

oktober 10, 2017

Rebelske referansebibliotekarer

librarian bomber

Librarian bomber. HAFUBOTI/ CC BY-SA 4.0

I disse urolige politiske tidene til og med her i vesterlanda speiles dette også av på bibliotekfronten, noe vi har skrevet en del om tidligere. Akkurat nå er det heftig deling av en artikkel om nettverket «Radical Reference Librarians» på Atlas Obscura, et nettsted vi hittil har oppfatta som en litt sofistikert variant av TripAdvisor. Men her får vi vite det vesentligste om dette faktisk tretten år gamle, men nå gjenoppblomstra initiativet som har som motto å være «… more freedom fighters than shushers.»

I USA er dette et nettverk, sammensatt av flere lokale, som består av frivillige bibliotekarer. De er aktive på sosiale medier og de er tilstede på demonstrasjoner, under rettssaker, på konferanser osv., der de støtter minoriteter, aksjonister og protestgrupper med informasjon og kunnskap som trengs der og da, innen særlig «justice, equity, and fair labor practices», jamfør hjemmesida deres.

Aktivitetene blant annet i New York-avdelinga er betydelige. Følg dem også på twitter.

De vedlikeholder også …

read more »

september 29, 2016

Gode bibliotekarrangement trenger ikke være pompøse og kostbare

horten-sept16Det forlyder at enkelte bibliotek svir av tjue tusen på snakkesalige kjendiser og om saker som for lengst har vært på beste sendetid på tv. Mens andre bibliotek skaper spennende samtaler ved hjelp av lokale ressurspersoner. Her er det ting å lære av blant annet Horten bibliotek.

Bokmagasinet, Klassekampens lørdagsbilag, har det med å ringe bibliotek om hva de har på tapetet. En lørdag i august kunne vi lese at Horten bibliotek «skal snoke i bokhyllene til lokalpolitikerne og hente dem fram på scenen». Og da vi bare befinner oss ei ferjereise unna, tok vi sjansen på å møte opp ved et sånt høve. – Hva kunne nå dette være? En provinsiell, men bare enda pinligere variant av Dagens Næringslivs «På nattbordet»? Eller et naivt forsøk på å lappe på politikerforakten?

read more »

september 3, 2015

«Refugees Welcome to Norway» – en ny, flott portal i god bibliotekar-ånd!

refugees norwayPå debattforumet biblioteknorge ble informasjonssida og FAQ-en «Refugees Welcome to Norway» lansert, et nettsted for å støtte opp under det økende engasjementet blant vanlige mennesker i Norge for å hjelpe flyktninger. Nettstedet ble opprettet i forbindelse med Facebook-gruppa med samme navn, av ei gruppe engasjerte mennesker.

Det heter i introduksjonen: «Det er svært mange som etterspør og foreslår tiltak og arrangementer på bibliotekene, sånn som språkkafe, leksehjelp osv, for på den måten å bli kjent med flyktninger og gi et avbrekk fra det monotone livet på mottakene rundt om.» Og nettstedet gir lenker til tips og råd om hvordan man kan bidra, kalender og lenker til lokale facebookgrupper. Med mer.

I biblioteket vil nettstedet være til stor hjelp, ikke bare når folk spør, men også hvis biblioteket legger en synlig lenke til det på hjemmesida (om det da passer inn; på mange av de nye, stilreine hjemmesidene får jeg inntrykk av at alt sånt blir «støy» og er rydda vekk).

Etter oppfordring kommer det snart en  «knapp» til dette formålet, og det jobbes med mer oversatt informasjon enn bare navnet på engelsk. En oversetterdugnad vil raskt kunne skaffe introduksjoner på de mest aktuelle språka, ikke av det hele, for det meste er beregna på norsklesende hjelpere, men 8-10 linjer om hva dette er for noe. Bibliotek som driver språkkafeer rundt i landet har hundrevis av ikke-norske som kan bidra. Ja, hvorfor ikke bruke neste ukes språkkafé til nettopp dette oversetterarbeidet? Tekstutkast på alle språka kan legges på f.eks. Google docs, og bearbeides i snn tid på tvers av kongeriket.

Tanken bak dette nettstedet likner veldig på den vi har omkring kunnskapsportal-modellen Biblioteket tar saka, som denne bloggen handler om. «Refugees Welcome to Norway» gir viktige og nyttige lenker som angår folk i en aktuell sak, og den viser at bibliotek kan ta stilling. Hjelp til flyktninger må være klart innafor biblioteketikkens rammer, som igjen skal være uavhengig av politikken til regjeringa eller kommuneledelsen. Etter den nye paragrafen i biblioteklova står faktisk biblioteksjefen, om mulig, enda friere enn før. Det som kulturministeren har sagt om biblioteksjefen som redaktør, må også gjelde tjenester på webben. Og når det gjelder bokvalget er det jo ingen tvil om at bibliotekarene bestemmer.

Det eneste jeg syns mangler, er en liten avdeling lenker til regjeringa og den rådende flyktningepolitikken og til (de minst useriøse) motstanderne. De gode hjelperne vil møte motstand, og de vil trenge kunnskap om motstanderne. Nettestdet gir lenker til blant annet FB-gruppene Dropp Dublin-avtalen og Omkamp i Stortinget – Folk for Syria, og der fins mye om politikken både for og imot, men på FB er alt så flyktig; straks noe nytt kommer til forsvinner ting nedenfor skjermen og dermed ut av oppmerksomheten.

For øvrig har US-amerikanske bibliotek etter hvert omfattende erfaring med å hjelpe under katastrofer av ulike slag, som etter orkanen Katrina og gatekampene i Ferguson. Bibliotekforeninga ALA har ei ressursliste spesielt for bibliotek.

november 20, 2014

Adolf Henriksson – biblioteksjefen som utløste storstreik

gruveBibliotekarer har begynt å vise seg som modige initiativtakere til kontroversielle debatter, som en følge av den nye formuleringa i lovens formålsparagraf. Her på bloggen oppretter vi derfor artikkelserien Barske Bibliotekarer, og vi vil begynne med en klassiker:

Vi befinner oss i gruvebyen Malmberget i Norrbotten i det nordligste Sverige. Det er i desember 1968 og biblioteksjef Adolf Henriksson rigger til en egenkomponert utstilling i biblioteket med utgangspunkt i den høyaktuelle reportasjeboka Gruva, der forfatteren Sara Lidman hadde intervjua arbeiderne ved gruvekonsernet LKAB og fortalt utilslørt om det umenneskelige slitet og de håpløse arbeidsforholda. Odd Uhrbom hadde bidratt vesentlig til helheten med sine sterke svarthvite fotografier, som var sentrale på utstillinga. Gruva var allerede blitt en av 60-tallets mest omtalte reportasjebøker, og det sier ikke reint lite. Men så skjer det ting.

read more »

november 7, 2014

Bibliotekverdier mot ekstremisme

lista biblioteknorge trekker Pål Magnus Lykkja fram et intervju i studentbladet Under dusken med den tidligere islamisten Yousef Bartho Assidiq, som nå er aktiv i kampen mot radikalt islam. Lykkja skriver: «Dei verdiane som fekk han til å bryte, det er slike verdiar som bibliotekene godt kan verte langt flinkare med å styrkje i samfunnet hos ekstreme i alle leire. Det er ikkje nok å berre halde ope for boklån 6 dagar i veka med nokre småprosjekter undervegs, men biblioteka må skape strategiar som er tilpassa det behovet som sivilsamfunnet har for informasjon, og det er ikkje lite i dagens samfunn«.

juli 19, 2014

Barbara Jones – en opprører i «verdens mest demokratiske land»

brbjnsPå de svenske Biblioteksdagarna nylig var US-amerikanske Barbara Jones en av hovedtalerne. Hun er leder for «Office for Intellectual Freedom» hos NBFs søsterforening der borte, ALA. OIF er et «kontor» som har bidratt sterkt til mye av det viktigste ALA har stått for siden det ble oppretta i 1967, blant annet bibliotekarenes ordrenekt i forhold til The Patriot Act og FBI, en resolusjon til støtte for Edward Snowden og whistleblowers generelt, samt etablering av de årlige landsomfattende kampanjedagene Banned Books Week og Choose Privacy Week.

Hun er intervjua om mye av dette i Biblioteksbladet nr. 5 (side 18-19), og foredraget hennes ligger, sammen med alle de andre, på Vimeo.

mars 7, 2014

… det politiska spelet i bakgrunden

Bloggen besøkte redaksjonen i Gamla stan i Stockholm i 2009

Bloggen besøkte redaksjonen i Gamla stan i Stockholm i 2009

Vi har nevnt dem før, men det skader ikke med en reprise: Den svenske uavhengige og ikke-kommersielle (finansiert ved abonnementsavgift, ikke reklame eller aksjer) nyhetstjenesten/ nettavisa/tidsskriftet/databasen politiken.se likner til forveksling en offentlig bibliotektjeneste for framtida. Ja, folkens, denne nisja er ledig i Norge.

read more »

januar 16, 2014

Vestfoldbibliotekas felles «litteraturhus» satser på lokale krefter

Vestfold litteraturhus (1)Vestfold Litteraturhusbibliotek er en allianse av Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Sandefjord bibliotek, Larvik bibliotek og Horten bibliotek. For andre gang er de nå på banen med et variert halvårsprogram. Flere bibliotek har de siste åra presentert omfattende kataloger over arrangementer, men Vestfold ser ut til å være de første som i særlig grad satser på annet innhold enn det som har med skjønnlitteratur å gjøre. Blant annet har det bibliotekbaserte Nord-Trøndelag Litteraturhus vært mindre opptatt av dette. Men det kommer kanskje?

Det siste halvåret har vi sett ei utvikling av folkebibliotekas arrangementspolitikk langs to ulike spor; la oss kalle dem «Litteraturhussporet» og «Biblioteklovsporet». Det førstnevnte oppsto i ulike byer, og nå altså fylker, og var i utgangspunktet forsøk på å komme private litteraturhusprosjekt i forkjøpet, for å spissformulere det litt. Det andre tar utgangspunkt i den nye formuleringa i biblioteklova som pålegger folkebiblioteka å være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Litt misvisende, etter vår mening, er dette av flere blitt kalt «litteraturhusparagrafen».

read more »

oktober 30, 2013

UB Oslo tar saka og overvåker overvåkerne!

Vi skal ikke si det skråsikkert, men Universitetsbiblioteket i Oslo har såvidt vi kan se etablert en av de beste og mest brukervennlige kilde- og medieoversiktene innen det voksende feltet global overvåking, hovedsaklig rundt tilfellet Edward Snowden og hans avsløringer av PRISM og NSA, med tilliggende herligheter.

Innførslene er plassert i grove kategorier, med blant annet avsløringer, kommentarer på engelsk og norsk, ytringsfrihet, journalistikk osv.

Virkelig ei global «Biblioteket-tar-saka»-side – i rett tid!

juni 4, 2013

Debattdebatt om biblioteket

Debate Square, site of second debate between Abraham Lincoln and Stephen A. Douglas in 1858. Freeport, Illinois, USA. (KIlde Wikimedia. CC 3.0)

Debate Square, site of second debate between Abraham Lincoln and Stephen A. Douglas in 1858. Freeport, Illinois, USA. (KIlde Wikimedia. CC 3.0)

I det aktuelle biblioteklovforslagets ånd ble det under litteraturfestivalen på Lillehammer 30. mai arrangert en god debatt om folkebibliotekets rolle som debattarena: «Hvor modig og uavhengig?» Mariann Schjeide, biblioteksjef i Ålesund, fant ingen grunn til å være tilbakeholden når det gjelder å arrangere kontroversielle debatter. Det gjorde heller ikke den tidligere biblioteksjefen i Lillehammer, Trond Minken, trass i at han for noen år siden hadde fått problemer med kommuneledelsen da han ville arrangere folkemøter om kommuneplanen. Men det ordna seg.