Archive for ‘Andre greier’

april 1, 2020

Korona er populært

I mars månad sette bloggen «personleg rekord» med 5539 nedlastingar, 461 fleire enn den gamle rekorden.

april 1, 2020

Ikkje aprilspøk!

Skjermbilde 2020-04-01 21.53.40I dag, 1. april 2020, blei det annonsert at bloggaren har fått Norsk Bibliotekforenings pris. Tildelinga skulle funne stad under festmiddagen under Bibliotekmøtet i Haugesund 19. mars, men som alle veit …  I talen ho skulle ha halde, dreg leiar Mariann Schjeide, som eg var i lag med i NBF-samanheng lenge før ho blei leiar, fram både journalistgjerninga mi i foreininga, blogginga og innsatsen min på NBF-juleborda (!).

Eg svarte i dag med ein takketale, men som det kanskje kan vere like greit at eg ikkje fekk høve til å halde under festmiddagen … Men stor takk, altså. Det er ikkje så verst å høyre til denne gjengen 🙂

mars 25, 2020

«Følg Blogg via Epost»

Dette tilbodet finn du nede til høgre her. Saman med p.t. 816 andre kan du enkelt få e-post kvar gong det kjem ein ny bloggpost. Fredag morgon kjem vekas oppsummering på forumet biblioteknorge.

mars 23, 2020

Turboka du aldri har drøymt om!

Det kjem til å bli blogging for halv maskin ei tid framover på grunn av innspurten med boka «Kortreiste topper i høyreist skog». Om kommunetoppane i eit fylke slukt av Viken, men som framleis lever! Ei bok inspirert av Roger Pihls «Guide til det danske høyfjellet». Du kan laste ned eit av kapitla frå nettstaden. I ein Spleis kan du kjøpe boka på førehand og bli med på ei folkefinansiering.

Kjem dessverre ikkje som e-bok …

Del gjerne 🙂

mars 23, 2020

Digital oppmuntring

Skjermbilde 2020-03-23 12.06.28

I desse tidene då vi må ty til elektronisk kunskap og kultur, kan tweets frå Oslo Poesikammer vere noko å lese og dele.

Og med det same, i desse fake news-tidene vil vi minne om ein av tidenes beste medie- og politikar-ironiske sketsjar, ein «oomkullrunkelig klassiker» (!), som no også inngår i ein omfattande podcastserie frå SVR.

mars 11, 2020

Takk til Skei Grande

Ho går altså no ut av både Venstre-leiinga og regjeringa. Bloggaren opplevde Trine S.G. første gongen på eit ope møte om eit eller anna bibliotekpolitisk tema i foredragsalen på Deichman for truleg meir enn tjue år sidan. I lilla husflidantrekk framstod ho som ein ekstremt offensiv bibliotekforsvarar. Etter kvart blei ho ein heilt vanleg borgarleg politikar, med taktiske haldningar til bibliotek og med repetitive referansar til barndomens bibliotek i Overhalla. Men ho har trass alt inspirert oss til i alt trettito blogginnlegg, på godt og vondt. Og i det siste vi skreiv om henne forsvarte vi henne mot kunnskapslause journalistar og fleipande partifeller.

mars 6, 2020

Corona i biblioteket? Ikkje prøv innpoding av bøker i marsvin

I Moss har kommunen utplassert Coronaviruset på ein leikeplass i sentrum

>> Dette blei skrive 6. mars då vi enno kunne lese at «Korona-hilsing kan være kult, men ikke nødvendig ifølge ekspertene» (TV2).

Over hundre norskingar er no i karantene på grunn av virussmitte. Statistisk sett er omlag halvparten av dei bibliotekbrukarar med truleg auka lese- og lånebehov i denne nye situasjonen. Dei får ikkje gå på biblioteket, men dei har kanskje vener som kan hjelpe dei. Men kva gjer biblioteket med returnerte bøker frå isolerte og karantenerte lånarar? Det store spørsmålet er: Kor lenge smittar viruset på ei bok?

Først litt historikk: For hundre år sidan hadde vi både tuberkulose i stort monn og spanskesjuken, ein influensa som tok millionar liv, av desse femten tusen her i landet. Sidan kunnskapen var mykje dårlegare enn i dag, var det ikkje rart bibliotekarar blei urolege for smitte både i lokala og gjennom bøkene. Wenche Blomberg skreiv ein svarthumoristisk artikkel om dette i Bok og bibliotek nr. 6, 1991. Epidemien blei ein opptur …

read more »
februar 29, 2020

803

Det går opp og ned for bloggarar, har vi skjønt. På den herverande bloggen har vi svært lite å melde om inntektene, for dei er lik null og vil verken gå opp eller ned, men i går, fredag 28. februar, sette vi i alle fall dagsrekord for nedlastinger: 803.

februar 23, 2020

Skei Grandes «ISBN-flause» for tredje gong

Her på bloggen har Trine Skei Grande fått gjennomgå for mykje, og det meste har vore vel fortent, men her og no skal ho berre få ein streng peikefinger om å hugse å be om sitatsjekk og gjennomlesing av alle intervju.

Den tidlegare kultur- og no kunnskaps- og integreringsministeren må ha gløymt å be om dette då både Vårt Land og Dagbladet i kvart sitt intervju for to år sidan gav inntrykk av at ho ordnar boksamlinga si etter ISBN-nummer, «for å ha oversikt». Bibliotekarar og andre bokfolk ser då føre seg bøkene oppstilte etter desse ganske uinteressante nummera, i praksis blir det etter nasjonalitet og forlag. Og gjenfinning etter ISBN-nummer er for folk med Magnus-Carlsen-minne.

Men først i dag, i eit større heime-hos-intervju på Nrk.no, får vi forklaringa på samanhengen mellom ISBN og å halde oversikt over samlinga:

read more »
februar 12, 2020

Her må biblioteket ikkje bli utegløymt

Barne- og familiedepartementet «arbeider med en ny strategi for barn i lavinntektsfamilier, og vi vil gjerne ha dine innspill om utfordringer og løsninger på området».

Vi veit ikkje om bibliotek var tema på innspelsmøtet?