Archive for ‘Andre greier’

oktober 6, 2021

Tur- og kulturbokbadturné [«Annonse»]

Mens sjøormane i Loch Ness og Seljordsvatn er blitt ganske utvatna etter fleire resultatlause sonarsøk, herskar det ingen tvil om Bokormen i Nordre Boksjø i Haldenmarka! Foto frå turboka.

Ein flunka (?) ny boksjanger blei fødd i fjor, men koronaen bremsa den sceniske marknadsføringa. Men no er underteikna og medforfattaren bedne til den andre bokbadinga av tur- og kulturboka «Kortreiste topper i høyreist skog : Guide til de østfoldske kommunetoppene». Sterkt inspirert av Roger Pihls «Guide til det danske høyfjellet». Litt humor inngår altså. Det skjer 21. oktober på biblioteket i Son, like nord for det tidlegare Østfold.

Vi kan klare nokre laug til, med eller utan bøker til sals og signering (vi har drygt hundre eks. igjen), rundt i det tidlegare eller snart gjenoppståtte Østfold med omland (jf Vedum m.fl.). Og det blir eventuelt ekstremt billeg for arrangørane, men refusjon av reisepengar seier vi ikkje nei takk til. Kontakt: frilanders at gmail.com.

september 24, 2021

Kjell Askildsen og biblioteket

Bysten i Mandal bibliotek

Ved hjelp av Nrk.no i dag må vi konstatere at forfattaren Kjell Askildsen gjekk ut av tida i går, 91 år gammal.

Vi vel å sitere oss sjølve frå 2018 og «… historia om biblioteket og kampen om innkjøp av mandalitten Kjell Askildsens debutbok fra 1953, novellesamlinga Heretter følger jeg deg helt hjem. I den ene lokalavisa fikk boka god kritikk, men i den andre, eid av Indremisjonen, ble boka omtalt bare fordi «vi har fått sterke anmodninger om å advare folk mot å kjøpe den». Dette var altfor vågalt og «erotisk» for sørlandsbyens borgerskap. Noe som ble en «sak» i hovedstadsavisene, som ga boka god reklame.

I bibliotekstyret gikk kampen i flere runder, der Arbeiderpartiets representant tapte så det sang mot sognepresten, som var formann, og hans likesinna. Askildsen mista jobben som turistsjef og forlot etter hvert byen. Før han i 1999 fikk kommunens kulturpris og nå tar imot folk når de kommer til det nye, flotte biblioteket, i form av en byste ved inngangen».

Vi har også sitert Inge Eidsvåg om Askildsen i fjor: «Kjell Askildsen mot overdreven oppstemthet».

august 16, 2021

Bibliotek for alle?

I denne annonsa i Brønderslev Avis får foreldra også sjenerøst vite grunnen til at drængen eller pigen kan bli lukka ute frå biblioteket:

«I forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem fra 1. november 2021 ændrer Brønderslev Bibliotek praksis ved registrering af brugere under 18 år. Efter 1. september vil brugere under 18 år blive blokeret, hvis de ikke har tilknyttet en økonomisk ansvarlig i registreringen på biblioteket. For at være sikker på at dit barn/din teenager fortsat kan bruge biblioteket, skal I kontakte os og få opdateret jeres oplysninger – gerne hurtigst muligt, så blokeringen kan undgås».

Vi kjenner folk som blei nekta plent å gå på biblioteket av foreldra fordi dei kunne kome til å levere for seint og måtte betale bøter. Vi trudde dei tidene var over for to-tre generasjonar sidan.

Men kanskje er dette på veg inn her i landet også? Det er nok endå eit EU-direktiv vi ikkje har fått med oss…

august 8, 2021

Ut i verda

Utsnitt

Vil berre minne om den meir eller mindre permanente lenkesamlinga på denne bloggen. Til det vi meiner er spesielt verdefulle bibliotekpolitiske stader på internettet. Pluss litt anna.

No og då legg vi til nytt. Ikkje fullt så ofte går vi kritisk gjennom og fjerner ting. Gå bort til høgre og ned til Blogroll.

Kom gjerne med (gode) forslag.

august 5, 2021

Ansvaret for filmskatten

Kvalitetsfilm på DVD skal vere heilt «ute» etter Netflix osv. På fotoet til høgre kan det vere tilfeldig at OBS på Rygge storsenter hadde tomme hyller her om dagen, men på Moss bibliotek, til venstre, har dei i alle fall ikkje tapt motet. Dei held fast ved eit fleir-medietilbod så lenge det går (noko vi gjer også her på bloggen; sjå tæggen Filmformidling).

I New York Times har dei konkludert med at strøymetilboda vil bli meir spesialiserte.

PS 6.8.: DVD-fråvéret på OBS var ikkje tilfeldig. No er tilbodet redusert til ein mykje mindre stand.

juli 10, 2021

Om dyrking, hausting og bevaring

Frå ein vegkant i juli 2020 ved Børtevannet i noverande Særp

Ikkje eitt ord om bibliotek i laurdagens spalte av kloke Solveig Aareskjold i Klassekampen, men likevel. Ho avsluttar slik:

«Me blir alle førte vill av straumdraga i vår eiga samtid. Verkeleg tenkt seg om får ein sjeldan før ein er førti, og då er dei fleste store avgjerder tekne for lengst. Det hadde vore fint om kulturen var eit forråd av livserfaring der ein kunne henta det ein trong enten det gjaldt leplanting eller forholdet mellom gamle og unge. Men som regel får ein berre hendene fulle av glorete reklamebrosjyrar. Berre unntaksvis blir ein rådd til å la gras og villblomar gro slik at humlene kan suga nektar og kaninane får nytt tørrhøy å eta. Dess meir grunn er det til å ta vare på det som har framtida i seg, og dyrka det med slik omhug at me aldri gløymer det igjen».

juni 22, 2021

Kvar tiande av oss

Kart over skogfinsk busetting i Sør-Noreg. Her dei vestlegaste. Klikk og kikk

Torsdag var hovudsaka på kultursidene til Klassekampen at Norsk skogfinsk museum ikkje har fått dei over 100 millionane dei var lova til nytt museumsbygg. For Kulturdepartementet krev at «… det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon.» Altså stadig meir solid konsolidering*.

Kva kan dette ha med bibliotek å gjere? I tillegg til at musé og bibliotek er grannar på kunnskaps- og kulturfeltet? Jo, i alle fall at rundt ein halv million norskætta bibliotekbrukarar og ikkje-brukarar ber på skogfinne-genar. Og at slektsgransking kopla med betre gentesting gjer at mange no får dette stadfesta. Og at dei vil lese og lære meir om dette. I gamle og nye bøker.

Og nyleg har ein kollega, Wenche Blomberg, vore sentral i skipinga av Skogfinneforeningen. Dei var i april i høyringa på Stortinget om museumsmeldinga. Sjå Wenche i aksjon i videoen nedi der (på bibliotekfeltet er vel mangesyslar Blomberg mest kjend for Fjellbiblioteket, først i Oppland, så fleire fylke, på 1990-talet, men som blei nådelaust amatørisert av DNT i 2001 (sjå side 11). Les meir i «Katten som syklet på vannet»).

  • * Bibliotekarar med nokre år på baken kan alt om konsolideringskravet ovanfrå. Etter å ha vore tilskodarar til problema under museumsreformen på tidleg 2000-tal, der musea blei fusjonerte fylkesvis, internaliserte likevel bibliotektoppane dette så sterkt at dei ønska full eigenkonsolidering i ei svær utgreiing i 2006. For så å bli sette på plass av grunnplanet i høyringsrunden og knapt bli nemnde i Bibliotekmeldinga i 2009.
juni 20, 2021

Biblioteket – den nye Rolexen

Bloggaren kjenner seg important

På TV-intervju under koronaen er jo studioveggar erstatta med heimlege miljø via Skype, Zoom, Signal osv. Dei fleste som blir intervjua på TV er VIP-arar – og med kvar sine VIL – Very Important Libraries – som dei no endeleg kan få vist fram for all verda (rett nok med fare for pinlege avsløringar).

Eit ekstremt døme på den gjenoppliva statusen til biblioteket og p-boka fann vi her om dagen på ABC-Nyheter. Dei skriv om eit luksushotell i Coimbra i Portugal, «nær Joanina-biblioteket, som står på Unescos verdensarvliste». Men nærleiken til eit flott bibliotek er ikkje nok. Her har dei kopiert og planta bibliotekstemninga heilt inn på baderomma: «Flislagt med 1.200 håndlagde og gullbelagte marmor-bokrygger, som alle skal korrespondere med bøker tilgjengelig til låns på hotellet». Berre 5000 NOK for natta. God reise.

PS 1: Espen Andersen blogga for ti år sidan om «hvordan skal man signalisere status med elektroniske bøker?» Med ei skildring av korleis den norske bokbransjen famla seg fram på e-bokmarknaden på den tida! Rørande for oss i ettertid, men BI-professoren sette dei på plass der og då.

PS 2 kl. 22.13: Apropos bøker og bibliotek som kulisse: Knut Hegna skreiv i fleire år e-brevet «Mandag morgen fra informatikk» frå seg til resten av Realfagsbiblioteket på hovudcampus på Blindern. 17. mars 2015 har han ein tekst om temaet vårt; gå til punkt 15 på side 12. Han spør seg om kvifor alle desse professorane og bokhyllene:

«Er det fordi det ikke fins andre kulisser eller kan vi håpe på at det skal uttrykke faglighet, faglig tyngde, kunnskap og visdom. Da legger det jo et press på oss for å holde den forestillingen vedlike gjennom å ha:

• de gode samlingene (på kort og langt sikt),
• en katalog som gjør det mulig å finne fram
• et personale som kjenner disse punktene og er i stand til yte tjenester på basis av dette»

PS 3: Alle desse PS-ane kjem av så mange gode innspel, til og med på ein søndag i juni, som i dag. Ja takk til fleire 🙂

april 29, 2021

Tur- og kulturboksjangeren lever!

Når Biblioteksentralen ser dette tar dei kanskje inn fleire eks? Spør dei.

Bloggarens hovudprosjekt på desse tidene i fjor var boka «Kortreiste topper i høyreist skog». No som fottursesongen er i gang igjen, i alle fall i Østfold og dalstroka innafor, relanserer vi dei rundt hundreogfemti eksemplara vi har igjen på lager.

Biblioteka på heile Austlandet treng boka. Hit kjem det no både Oslofolk og det som verre er. I påska trefte vi ein gjeng hønefossingar i Fredrikstadmarka. Det var for mykje snø oppe hos dei.

Og topptursamlarane vil absolutt trenge boka. I tre kommunar reiser vi tvil om Kartverket si utnemning av høgaste topp, og det same gjeld noko av namnebruken deira.

I tillegg er dette ei bok for motstandarar av Viken-konstruksjonen! I Østfold er 73 prosent imot. Pen er boka også. Designarane insisterte på å lage ein coffeetablebook.

april 5, 2021

I aller beste sendetid

Likevel var det vel mange påsketuristar som ikkje fekk med seg den gode bibliotekreklamen på NRK TV i går. Frå Nye Deichman, i programmet «Påskenøtter».

Men det nøttærnte å sende svar på oppgåva no. Vinnarane blei kåra same kveld.

PS: Nokre gode morosnuttar inngår, blant anna med den siste profesjonelle hysjaren ved Deichman.

mars 19, 2021

Danmark?

Denne bloggen blir meir og meir internasjonal. Ikkje berre hentar vi mykje av stoffet frå rundt i verda, men lesarane finn vi no også i fleire land og verdsdelar. Sjå illustrasjonen som viser nedlastingar etter nasjonalitet i februar. Google Omsettar gjer til og med nynorsken vår forståeleg (meir eller mindre) for dei fleste.

Men her manglar grannane våre i sør, danskane. Dei kjem ikkje med på topp-ti-lista, men er nummer 15, med berre 17 nedlastingar. Av ein eller annan grunn. Om nokon har lyst til å dele bloggpostar med danske kollegaer, så ver så god.

PS: I tillegg til bloggpostar på norsk og svensk (Mikael B.) har vi nokre på engelsk.

februar 22, 2021

Lang og utru teneste

Underteikna bloggar, og tidlegare bibliotekar, bibliotekbyråkrat, webredaktør og journalist i Norsk Bibliotekforening og Bibliotekforum, og før dét i Bok og Bibliotek med fleire, fekk altså denne to-årlege prisen av NBF i 2020. Koronaen stoppa både landsmøte, tale og takketale i mars det året, men det blei i staden overrekking på biblioteket i Rygge (no også kalla Moss) pluss ferskt intervju ved Vidar Kvalshaug.

februar 17, 2021

«Følg Blogg via Epost»

Dette tilbodet finn du nede til høgre her. Saman med p.t. 907 andre kan du enkelt få e-post kvar gong det kjem ein ny bloggpost. Seint på torsdag, i alle fall fredag morgon, kjem vekas oppsummering på forumet biblioteknorge.

Vi er også på Facebook. Og bloggar Anders er på Twitter, med litt anna i tillegg. Slik også bloggar Mika finst på Twitter.

januar 1, 2021

Takk for eit godt år?!

Trafikkauken sidan 2017

For denne bloggen blei 2020 faktisk veldig bra. Blant anna skreiv vi 143 innlegg i kategorien «Korona og biblioteka», noko som sikkert bidrog til at talet på nedlastingar auka frå 45 tusen i 2019 til 60 tusen i 2020. Men det er vel i krisetider det er størst behov for krisemaksimatørar (dette er eitt av tilnamna våre på k, i tillegg til kontraproduktivist og konspirasjonsteoretikar).

Noko av det mest krisemaksimalistiske vi skreiv var vel utdjupinga av at «Korona-omstillinga for biblioteka vil KOSTE, herr kulturminister!» Der presenterte vi 19 små og store utfordringar for biblioteka under og etter koronaen, baserte på alt frå lokale kontaktar til internasjonal forsking. Denne blei populær på grasrota, men med …

read more »
desember 29, 2020

Prisbomba

NBF-prisen i bruk. Dansk design er sjeldan vare her i huset

Første april i år skreiv vi ein bloggpost om ein ikkje-aprilspøk på fagforumet biblioteknorge. Det handla om annonseringa av Norsk Bibliotekforenings pris – til underteikna. Men i og med at det såkalla Nasjonalbiblioteket seinare fjerna heile forumet frå nettets overflate, er lenkene daude både til dåverande NBF-leiar Mariann Schjeide sin «tale» og underteikna sin «takketale» (det gjeld også lenka til NBF si liste over tidlegare vinnarar, men dét kan dei kanskje gjere noko med?).

Men no har overrekkinga av prisen funne stad, på Rygge bibliotek 10. desember. På NBF si Facebookside kom det utruleg mange helsingar og likes, og noko kjem også i NBF-bilaget i Bok og Bibliotek nr. 1 på nyåret. Og i dag blei det snappa opp av Moss Dagblad.

Translate »