Filmane

Til ein blogg trengst det meir eller mindre relevante illustrasjonar. Dei fleste er bloggar AE sine eigne fotografi frå eit langt liv som journalist på bibliotekfeltet. Men frå og med juni 2018 er ein del av illustrasjonane frå scener i nokre av same bloggar sine favorittfilmar. Med vekt på eldre filmar, fordi dei er i ferd med å gå i gløymeboka. Og med lenker til trailerar og scener der dei finst på den opne Verdsveven. Så her listar vi opp, alfabetisk etter originaltittel, kva for filmar vi har brukt og når:

Translate »
%d bloggers like this: