Presseomtale o.l.

 • Etter en kronikk vi hadde i Klassekampen 22.9.17 om en sterkt ønska ekstra «bibliotekmilliard», etter mønster fra Sverige, fikk vi negativt svar fra kulturminister Linda Hofstad Helland samme sted 29.9. Tilsvaret vårt til henne sto i avisa 3.10 (se samme lenke som ovenfor). Samme dag takka Mariann Schjeide, leder av Norsk Bibliotekforening, for innsatsen på fagforumet biblioteknorge.
 • Bis-blogen i Sverige setter pris på engasjementet vårt rundt svenske forhold (24.9.17)
 • Den danske Weekendavisen refererer 9. juli saken om UBO og Fløgstad, se nedenfor.
 • Håkon Gundersen i Morgenbladet 9. juni 2017 tok fatt bloggposten om UBOs nedlatende behandling av forfatter Kjartan Fløgstad.
 • AE intervjua i Bok og bibliotek nr. 1, 2017 om biblioteket og den offentlige informasjonen.
 • «Biblioteket må være en motmakt.«Debattbiblioteket» er bare begynnelsen. Anders Ericson mener at bibliotekene bør opplyse befolkningen og kritisere politiske og økonomiske makthavere».
  • Intervju med blogger Anders E. på nettstedet Vox Publica, 7. desember 2015.
 • Bibliotekaren som journalist. Intervju med AE. Bibliotekforum nr. 6, 2014.
 • Anders Ericson har oförtrutligt drivit sin egen biblioteksblogg ”Biblioteket tar saka”. BiS har likaså stridit för detta ända sedan starten 1969. Kulturministern talade vid sitt möte på fredagen om bibliotekens roll för demokratisk samhällsutveckling och fri åsiktsbildning. Idag, efter åtta års ökenvandring med en oengagerad kulturminister, finns det ett visst hopp om att detta kanske ska kunna bli verklighet? Och nog kan Norge tjäna som exempel?
 • «Ifølge bloggen «Biblioteket tar saka» er det så langt ingen direkte motstand mot den nye oppgaven til bibliotekene, men flere peker på utfordringer for en bibliotekarstand som har liten erfaring med dette».
  • I Stjørdalens Blad, 2.1.2014 under tittelen «Nå skal bibliotekene også bli arenaer for debatt».
 • «Danmark – kalt vårt «bibliotekariske overskuddsnaboland i sør» av den norske fagbloggen Biblioteket Tar Saka – …
  • Karin Haugen i Klassekampen Bokmagasinet 27. april 2013.
 • «Finland [har] også fostra aktive og sjølvsikre talsmenn og -kvinner for bibliotek. Ein av desse heiter Mikael Böök. Han gav i fjor haust ut boka Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället, som finst til gratis nedlasting på nettet. … Böök har ved fleire høve samarbeidd med biblioteksjournalisten Anders Ericson her i Noreg. Han ivrar for at biblioteka skal bruke den redaksjonelle fridomen sin meir aktivt i samfunnsdebatten».
 • «ET STRÅLENDE EKSEMPEL er prosjektet Biblioteket tar saka» i Østfold. Bibliotekene Rygge, Moss, Råde og Våler samarbeidet om å samle inn og legge ut på nettet nesten all tenkelig informasjon om utbygging av sivil flyplass i Rygge – dokumentasjon for både motstandere og tilhengere av planen. Slik bidro de til å få i gang en opplyst debatt. Bibliotekene i Norge har et samfunnsoppdrag, som går ut på å «styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping, kulturforståelse og kulturopplevelse». Med den medieutviklingen vi har opplevd bare de siste få årene, er det ikke gitt at dette oppdraget best løses på «gamlemåten».
  • Kulturredaktør Jan H. Landro i Bergens Tidende (papirutgaven) 9.1.2008 under tittelen «Tid for fornyelse i bibliotekene».
 • «Svein E. Nilsen ser det lokale engasjementet og den lokale tilknytningen som viktig, og nevner Anders Ericsons ”Biblioteket tar saka”, om Rygge sivile flyplass, som et godt eksempel. – Det er en type oppgave som du trenger en storkonsolidert enhet for kunne å gjennomføre på flere saker. Da kan du ha et par journalister som overvåker og trekker fram slike aktuelle saker på bibliotekets nettsider. Et lite bibliotek har ingen mulighet for å greie det».
 • «Dette er et tegn på at bibliotekene er villige til å tenke nytt, sier Lillian Salomonsen ved Moss bibliotek. … Hun mener Ryggesaken er et godt eksempel på et komplisert spørsmål som mange søker informasjon om. Jeg tror denne nettsiden henvender seg til alle som interessert i samfunnsspørsmål og det som rører seg i nærmiljøet. For skoleelever vil den også være nyttig. Og selv om debatten for og imot sivil flytrafikk skulle stilne, vil siden hele tiden være der og ta opp de spørsmålene som er aktuelle. Biblioteket vurderer også mulighetene for å knytte nettressurser og litteratur i bokformat tettere opp mot hverandre. Dette kan åpne for nye og spennende informasjonsforbindelser.
  • Reportasje i Moss Avis 18. juli 2006, i forbindelse med lansering av den første BTS-portalen, Sivil lufthavn på Rygge.
 • Anmeldelse av Øivind Frisvold i Bok og bibliotek nr. 1-2, 2002, av boka «…videst mulig informasjon …».
 

 

%d bloggere like this: