Presseomtale o.l.

Her kommer lenker til presseomtale av bloggen, til intervjuer med bloggerne og anmeldelser av bloggernes bøker. Pluss frilansoppdrag om bibliotekspørsmål for norske tidsskrift o.l. Det nyeste står øverst.

 • Desember/februar 2020-21:
 • November 2018: Reportasjar for Bibliotekaren nr. 4 om store og litt mindre bibliotekkriser i Storbritannia og Danmark (eller på papir/pdf side 17-23). Pluss intervju same stad.
 • November 2018: Bloggaren blei intervjua om bibliotekrisa i UK på Norsk Bibliotekforening sine sider i Bok og bibliotek nr. 4, (kjem vel snart nedi her).
 • 22.9.17 Klassekampen Etter en kronikk av AE i avisa om en sterkt ønska ekstra “bibliotekmilliard”, etter mønster fra Sverige, kom negativt svar fra kulturminister Linda Hofstad Helland samme sted 29.9. Tilsvaret vårt til henne sto i avisa 3.10 (se samme lenke som ovenfor). Samme dag takka Mariann Schjeide, leder av Norsk Bibliotekforening, for innsatsen på fagforumet biblioteknorge.
 • 24.9.17 Bis-blogen (SE) setter pris på engasjementet vårt rundt svenske forhold
 • 9.7.17 Weekendavisen (DK) refererer saken om UBO og Fløgstad, se nedenfor.
 • 9.6.17 Morgenbladet. Håkon Gundersen tar fatt bloggposten om UBOs nedlatende behandling av forfatter Kjartan Fløgstad.
 • Bok og bibliotek nr. 1, 2017. AE er intervjua om biblioteket og den offentlige informasjonen.
 • 7.12.15 Vox Publica. Kristian Meisingseth intervjua Anders Ericson: «Biblioteket må være en motmakt. “Debattbiblioteket” er bare begynnelsen. Anders Ericson mener at bibliotekene bør opplyse befolkningen og kritisere politiske og økonomiske makthavere».
 • Bibliotekforum nr. 6, 2014. Intervju med AE: «Bibliotekaren som journalist».
 • 18.10.14 Bis-bloggen ved Mats Myrstener: «Anders Ericson har oförtrutligt drivit sin egen biblioteksblogg ”Biblioteket tar saka”. BiS har likaså stridit för detta ända sedan starten 1969. Kulturministern talade vid sitt möte på fredagen om bibliotekens roll för demokratisk samhällsutveckling och fri åsiktsbildning. Idag, efter åtta års ökenvandring med en oengagerad kulturminister, finns det ett visst hopp om att detta kanske ska kunna bli verklighet? Och nog kan Norge tjäna som exempel?»
 • 2.1.2014. Stjørdalens Blad under tittelen «Nå skal bibliotekene også bli arenaer for debatt»: «Ifølge bloggen “Biblioteket tar saka” er det så langt ingen direkte motstand mot den nye oppgaven til bibliotekene, men flere peker på utfordringer for en bibliotekarstand som har liten erfaring med dette»
 • 27. 4.13 Klassekampen Bokmagasinet ved Karin Haugen: «Danmark – kalt vårt “bibliotekariske overskuddsnaboland i sør» av den norske fagbloggen Biblioteket Tar Saka».
 • 22.2.13 Dag og Tid ved Cathrine Strøm: «Finland [har] også fostra aktive og sjølvsikre talsmenn og -kvinner for bibliotek. Ein av desse heiter Mikael Böök. Han gav i fjor haust ut boka Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället, som finst til gratis nedlasting på nettet. … Böök har ved fleire høve samarbeidd med biblioteksjournalisten Anders Ericson her i Noreg. Han ivrar for at biblioteka skal bruke den redaksjonelle fridomen sin meir aktivt i samfunnsdebatten».
 • 2012 Mikael Böök: Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället. Helsingfors, Edizioni Artemisia. 5 anmeldelser.
 • 9.1.08 Bergens Tidende ved kulturredaktør Jan H. Landro, under tittelen «Tid for fornyelse i bibliotekene»: «ET STRÅLENDE EKSEMPEL er prosjektet Biblioteket tar saka» i Østfold. Bibliotekene Rygge, Moss, Råde og Våler samarbeidet om å samle inn og legge ut på nettet nesten all tenkelig informasjon om utbygging av sivil flyplass i Rygge – dokumentasjon for både motstandere og tilhengere av planen. Slik bidro de til å få i gang en opplyst debatt. Bibliotekene i Norge har et samfunnsoppdrag, som går ut på å «styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping, kulturforståelse og kulturopplevelse». Med den medieutviklingen vi har opplevd bare de siste få årene, er det ikke gitt at dette oppdraget best løses på «gamlemåten»».
 • Bibliotekaren 2007, nr. 7. Intervju med fylkesbiblioteksjef i Østfold, Svein E. Nilsen: «Svein E. Nilsen ser det lokale engasjementet og den lokale tilknytningen som viktig, og nevner Anders Ericsons ”Biblioteket tar saka”, om Rygge sivile flyplass, som et godt eksempel. – Det er en type oppgave som du trenger en storkonsolidert enhet for kunne å gjennomføre på flere saker. Da kan du ha et par journalister som overvåker og trekker fram slike aktuelle saker på bibliotekets nettsider. Et lite bibliotek har ingen mulighet for å greie det».
 • Biblioteksbladet (SE) nr. 7, 2007, sidene 14-16. Intervju med Mikael Böök: «Bibliotekarierna borde ta över Internet». Se også lederartikkelen side 3.
 • 18.7.06 Moss Avis Reportasje i forbindelse med lansering av den første BTS-portalen, Sivil lufthavn på Rygge: «Dette er et tegn på at bibliotekene er villige til å tenke nytt, sier Lillian Salomonsen ved Moss bibliotek. … Hun mener Ryggesaken er et godt eksempel på et komplisert spørsmål som mange søker informasjon om. Jeg tror denne nettsiden henvender seg til alle som interessert i samfunnsspørsmål og det som rører seg i nærmiljøet. For skoleelever vil den også være nyttig. Og selv om debatten for og imot sivil flytrafikk skulle stilne, vil siden hele tiden være der og ta opp de spørsmålene som er aktuelle. Biblioteket vurderer også mulighetene for å knytte nettressurser og litteratur i bokformat tettere opp mot hverandre. Dette kan åpne for nye og spennende informasjonsforbindelser».
 • 2001 Anders Ericson: Videst mulig informasjon : ei debattbok om folkebiblioteka og samfunnsinformasjonen i et e-Norge. Oslo : Biblioteksentralen, 2001. Anmeldelse av Øivind Frisvold i Bok og bibliotek nr. 1-2, 2002.
 
Translate »
%d bloggers like this: