Nye bibliotekbygg

Fotosøk på «nytt bibliotek». Minus Deichman, for det ville dominert fullstendig

Her forsøker vi på bloggen Biblioteket tar saka å følgje opp nybygging og større ominnreiingar av bibliotek i Noreg. Og i Norden, men her meir tilfeldig. Vi vil framheve der utbyggjar og arkitekt melder at dei følgjer nye krav som koronaen og framtidige pandemiar stiller (når vi skriv 28.2.22 finn vi ingen…?!, men vi har ein god del stoff om «koronaarkitektur» under kategorien «Biblioteklokale»).

>> Nytt her 19.8.: Møteplassar og sosiale rom etter koronaen. Og før den neste

For kvart bibliotek har vi lenker til ny, viktig informasjon i media og på eigne eller kommunale nettstader. Rekkefølja er kronologisk etter når bloggaren fekk greie på planane, med det nyaste øverst. Men når det skjer viktige endringar, f.eks. konkretisering, vedtak o.l., rykker saka til topps. Når bygg/lokale er opna, får dei plass lengst nede.

Bli med på å halde denne aktuell og god. Send ny info og tips til frilanders @ gmail.com.

>> Sjå også innlegg på bloggen i kategorien Biblioteklokale. Og serien med «lysbilete» bloggaren laga for Norsk bibliotekforening, avslutta i 2008: «Bibliotek på 2000-tallet».

– – –

Fredrikstad, verneverdig HB frå 1926. Nytt 4. mars 23: Nytt bibliotek i sentrum? Eller sentrumsfilial? Debatt pågår: Fredrikstad Blad; liste med debattinnlegg lengst nede.

Levanger 16. feb. 23: Debatt om plasseringa av nytt (?) bibliotek. Innlegg i TrønderAvisa av Vidar Lund.

Sandnes 26. jan 23: StvgAft: «Sandnes legger planer for helt nytt og moderne bibliotek – som del av offensiv kulturplan. Men ennå er det langt fram.»

Sandefjord. Nytt 10. jan. 23: Kommunen innbyr til Åpen dag om Sandefjord bibliotek og kulturskolen til tivolitomta. Eldre: SB: 19.4. / 27.4. / 27.4. / 29.4. / 21.10. 22.10. / 26.10. / Kulturutv. 26.10.: Utsetting / Kommunal rapport 2020.

Sarpsborg. 30.12.22: Kommunen: Det nye biblioteket reiser seg. 1.11.22: Midlertidig bibliotek i MatstovaTEMASIDE om nybiblioteket. 

Moss. Nytt bibliotek innan 2024? Moss Avis 21.6.22: «Kommunestyret samlet seg ikke om bibliotek og kulturskole på Kirketorget. Flertallet vil ha mer utredning før de tar en beslutning om plassering». Moss Avis 22.8. om endå eitt muleg lokale.

Røros. Flytting til sentrum. Ombygging av eldre bygard, sjå teikning. «Arbeidets Rett»: 16.4.21 / 23.4. Reg.plan til handsaming 22.4. Byggestart april 2022… Det gikk ikkje, men etter mykje avisdebatt m.m. blei det fleirtal i formannskapet 6.4.22. 18.5.2020: Entreprenør er vald. Truleg overlevering i oktober 2023.

Kristiansund.  Prosjektsida 9.12.21:  Ferdigstilling «rundt sommeren 2024». Kommunen og fylkeskommunen eig aksjane til kulturbygget Normoria; felles bygg for Operaen i Kristiansund (OIK), Nordmøre museum (SNM), Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole, ein museumsbutikk og kafé.

Levanger. Oppslag i Innherad 13.12.21.: «Dette kan bli Levangers nye bibliotek – vinneren av konkurransen er kåret». Her eit sakspapir frå 2018.

Lier. Hovedbibliotek i Lierbyen. Kommunen: Områdereguleringsplan … med forventet sluttbehandling i løpet av vinteren 2021/2022. Konseptutvalgutredning

Nordre Follo. Nytt hovudbibliotek i Ski sentrum, saman med kulturskolen og ny vidaregåande skole. Ferdig i 2025. Viken fylkeskom (Wayback Machine).

Nannestad. Nytt bibliotek i Kommunehuset, ferdig 2023(?) KommunenPDF.

Melhus. Oppslag i Trønderbladet 13.12.21: «Vil bygge kulturhus med kino og hotell» (Opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap)).

Vestby. Kulturkvartalet, ferdig -23? Kommunen. Eigen byggeblogg!.

Skien. Arkitektkonkurransen avgjort. Kommunen: Ibsenbiblioteket

Harstad. Rettssak pågår! Kommunen

Horten. På debattnivå. Flytting til «Portalbygget»?: Søk i «Gjengangeren».

Larvik. Gjennoppføring etter brannen, «om to år»?: Kommunen / 20.2.: Arkitektstudentar med eige innspel. 21.4.Bibliotekbrann koster Larvik dyrt etter forsikringssak.

Rælingen. Byggestart -21: Kommune

Skiptvet. «… ferdigstilling utpå høsten 2022»: Kommunen

Steinkjer. Ferdig -23: Prosjektside

Våler, Innlandet. Lokale under ominnreiing: Kommunen

Steigen. Debatt om flytting av biblioteket. Avisa Nordland 9.3.

Heimformannskapet sa ja til nytt HB i Kyrksæterøra.

NYLEG OPNA

Lillestrøm29.8.22: OFFISIELL OPNING! Bibliotekets heimeside. 10.3.23 skriv vi om Morgenbladet som sende Gaute Brochmann til det nye biblioteket.

HaldenOpna 10. januar! Nytt bibliotek i kulturhuset «Skofabrikken» ved ombygging av tidlegare Halden Storsenter/ Skofabrikken. Kommunen.

LyngdalKonsmo og Byremo filialar: Kan vi snakke om «Lyngdalmodellen»?!: Betent folkebibliotek og innbyggjartorg éin dag i veka. Elles meirope. I tillegg fungerer det som skolebibliotek.

Vestnes. Nytt bibliotek i april 2021.

Lødingen august 2021: Ikkje alle nye lokale betyr opptur. Vesteraalens Avis 24.8.21: «Biblioteket ble flyttet fordi kommunen har ønsket å spare penger, og de nye lokalene er langt mindre enn de gamle». 

Holmestand. Hof filial inn i nye lokale. Innflytting over sommaren 2021. Heimesida / Avisa Jarlsberg.

HoltålenKommunen. Nytt 3.6: Nea Radio: «Nybiblioteket åpnet».

Lunner. Nytt bibliotek på Roa (sentralisering; nedl. av ein filial). Ferdig 2021. Kommunen.

Og litt frå nabolanda

Hälsingborg, Sverige. Planstadium; ferdig -27. Til- og ombygging og modernisering av HB. Kommunen / «… ska bli Europas mest innovativa».

Ulricehamn, Sverige. Nye lokale, «integrering med Ica supermarket». Kommunen.

Gävle, Sverige. «Nytt kultur- och bildningscentrum» ferdig -23. Kommunen.

Örebro, Sverige. Kulturkvarteret, ferdig våren -21. Kommunen

Translate »
%d bloggers like this: