Nye bibliotekbygg

Fotosøk på «nytt bibliotek». Minus Deichman, for det ville dominert fullstendig

Her forsøker vi på bloggen Biblioteket tar saka å følgje opp nybygging og større ominnreiingar av bibliotek i Noreg. Og i Norden, men her meir tilfeldig. Vi vil framheve der utbyggjar og arkitekt melder at dei følgjer nye krav som koronaen og framtidige pandemiar stiller (når vi skriv 28.2.22 finn vi ingen…?!, men vi har ein god del stoff om «koronaarkitektur» under kategorien «Biblioteklokale»).

>> Nytt her 19.8.: Møteplassar og sosiale rom etter koronaen. Og før den neste

For kvart bibliotek har vi lenker til ny, viktig informasjon i media og på eigne eller kommunale nettstader. Rekkefølja er kronologisk etter når bloggaren fekk greie på planane, med det nyaste øverst. Men når det skjer viktige endringar, f.eks. konkretisering, vedtak o.l., rykker saka til topps.

Bli med på å halde denne aktuell og god. Send ny info og tips til frilanders @ gmail.com.

>> Sjå også innlegg på bloggen i kategorien Biblioteklokale. Og serien med «lysbilete» bloggaren laga for Norsk bibliotekforening, avslutta i 2008: «Bibliotek på 2000-tallet».

– – –

Røros. Flytting til sentrum. Ombygging. «Arbeidets Rett»: 16.4.21 / 23.4. Reg.plan til handsaming 22.4. Byggestart april 2022… Det gikk ikkje, men etter mykje avisdebatt m.m. blei det fleirtal i formannskapet 6.4.22. 18.5.2020: Entreprenør er vald. Truleg overlevering i oktober 2023.

Kristiansund. Prosjektsida 9.12.21:  Ferdigstilling «rundt sommeren 2024». Kommunen og fylkeskommunen eig aksjane til kulturbygget Normoria; felles bygg for Operaen i Kristiansund (OIK), Nordmøre museum (SNM), Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole, ein museumsbutikk og kafé.

OPNA Halden. Opna 10. januar! Nytt bibliotek i kulturhuset «Skofabrikken» ved ombygging av tidlegare Halden Storsenter/ Skofabrikken. Kommunen.

Melhus. Oppslag i Trønderbladet 13.12.21: «Vil bygge kulturhus med kino og hotell» (Opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap)).

Lillestrøm. Kommunens hjemmeside: «Høsten 2022 skal vi endelig få et bibliotek i Lillestrøm!»

Levanger. Oppslag i Innherad 13.12.21.: «Dette kan bli Levangers nye bibliotek – vinneren av konkurransen er kåret». Her eit sakspapir frå 2018.

Moss. Nytt bibliotek innan 2024? Moss Avis: 24.9.21: «Tre forslag: Slik kan byens nye bibliotek og kulturskole bli». Forslaga skal opp på eit folkemøte 28. september.

OPNA Lyngdal. Konsmo og Byremo filialar: Kan vi snakke om «Lyngdalmodellen»?!: Betent folkebibliotek og innbyggjartorg éin dag i veka. Elles meirope. I tillegg fungerer det som skolebibliotek.

Lier. Hovedbibliotek i Lierbyen. Kommunen: Områdereguleringsplan … med forventet sluttbehandling i løpet av vinteren 2021/2022. Konseptutvalgutredning

OPNA Lødingen august 2021: Ikkje alle nye lokale betyr opptur. Vesteraalens Avis 24.8.21: «Biblioteket ble flyttet fordi kommunen har ønsket å spare penger, og de nye lokalene er langt mindre enn de gamle». 

OPNA Vestnes. Nytt bibliotek i april 2021. Heimesida.

Nordre Follo. Nytt hovudbibliotek i Ski sentrum, saman med kulturskolen og ny vidaregåande skole. Ferdig i 2025. Viken fylkeskom (Wayback Machine).

OPNA Holmestand. Hof filial inn i nye lokale. Innflytting over sommaren 2021. Heimesida / Avisa Jarlsberg.

OPNA Holtålen. Kommunen. Nytt 3.6: Nea Radio: «Nybiblioteket åpnet».

Sandefjord. Debatt om nybygg i sentrum, i utgangspunktet 5 alternativ. SB: 19.4. / 27.4. / 27.4. / 29.4. / 21.10. / 22.10. / 26.10. / Kulturutv. 26.10.: Utsetting / Kommunal rapport 2020.

OPNA Lunner. Nytt bibliotek på Roa (sentralisering; nedl. av ein filial). Ferdig 2021. Kommunen.

Nannestad. Nytt bibliotek i Kommunehuset, ferdig 2023(?) KommunenPDF.

Vestby. Kulturkvartalet, ferdig -23? Kommunen. Eigen byggeblogg!.

Sarpsborg. Opnar 2. kvartal 2023. Sarpsborg Arbeiderblad 25.1.21 / Vinnaren av arkitektkonkurransen! Skråll nedover for fleire bilete: Kommunen 6.5. / Presentasjon på Facebook juli 21.

Skien. Arkitektkonkurransen avgjort. Kommunen: Ibsenbiblioteket

Harstad. Rettssak pågår! Kommunen

Horten. På debattnivå. Flytting til «Portalbygget»?: Søk i «Gjengangeren».

Larvik. Gjennoppføring etter brannen, «om to år»?: Kommunen / 20.2.: Arkitektstudentar med eige innspel. 21.4.Bibliotekbrann koster Larvik dyrt etter forsikringssak.

Rælingen. Byggestart -21: Kommune

Skiptvet. «… ferdigstilling utpå høsten 2022»: Kommunen

Steinkjer. Ferdig -23: Prosjektside

Våler, Innlandet. Lokale under ominnreiing: Kommunen

Fredrikstad, verneverdig HB frå 1926. Debatt pågår: Fredrikstad Blad; liste med debattinnlegg lengst nede.

Steigen. Debatt om flytting av biblioteket. Avisa Nordland 9.3.

Heim, formannskapet sa ja til nytt HB i Kyrksæterøra.

Hälsingborg, Sverige. Planstadium; ferdig -27. Til- og ombygging og modernisering av HB. Kommunen / «… ska bli Europas mest innovativa».

Ulricehamn, Sverige. Nye lokale, «integrering med Ica supermarket». Kommunen.

Gävle, Sverige. «Nytt kultur- och bildningscentrum» ferdig -23. Kommunen.

Örebro, Sverige. Kulturkvarteret, ferdig våren -21. Kommunen

Translate »
%d bloggers like this: