Archive for ‘Open Access’

januar 15, 2019

Ein ny mytterist mot Elsevier

Dei tilsette i det leiande Elsevier-tidsskriftet Journal of Informetrics har ifølgje Inside Higher Education kollektivt hoppa av og etablert eit Open Access-tidsskrift på det same fagfeltet.

Det har skjedd før, i 2015, då dei tilsette i Lingua skapte overskrifter ved å seie opp og starte tidsskriftet Glossa.

desember 20, 2018

Plan S i The Scientist

Skjermbilde 2018-12-20 19.01.40På europeiske høyere læresteder, fagbibliotek og kunnskapsmiljøer er Plan S blitt et mantra på kort tid, jf blant annet Almuth Gastinger som videresendte fra norainfo-lista 23. november. Og i dag er dette på «førstesida» hos det ledende kanadiske vitenskapsmagasinet The Scientist. Her sier ei gruppe nye tilstrømmende deltakere i denne «bevegelsen» at målet er «to end the reign of subscription-based journals.»

Norge er med, jf blant annet Norges Forskningsråds tilslutning.

 

oktober 3, 2018

Oss bussjåfører imellom

Open Access-debatten Jimi Thaule tvitrer om pågår ikke minst i nettavisa Khrono (bra bla!). Khrono har det siste året tagga rundt tretti artikler med Open Access. Kjente navn som Frantsvåg og Egeland er gjengangere blant intervjuobjekta. På bloggen her har vi også noen.

PS: A bussjåfør is something to be!

juni 23, 2018

Når kunnskap blir Big Bizniss

Lars Wenaas ved Cristin tvittra i går om en artikkel i tidsskriftet Fontene Forskning av Ronny Kjelsberg ved NTNU og kaller den «Meget solid gjennomgang av mye rundt Open Access og forskningspublisering.»

Vi siterer: «Fra å ha vært idealistiske foretak hvor formålet var å formidle forskning, dominerer i dag kommersielle konglomerater hvis formål er å tjene penger. I tillegg har både finansieringssystemer, konkurranse mellom institusjoner på ulike internasjonale rangeringer, samt konkurranse mellom ansatte om stillinger i akademia gjort vitenskapelige publikasjoner stadig viktigere og dermed skapt et betydelig publiseringspress.»

oktober 18, 2017

Elsevier – snart omnia solus?

200px-Elsevier.svgLogoen til den ublue kunnskapsmonopolisten Elsevier viser et kunnskapens tre og et banner med teksten «Non solus» = «ikke aleine». Men når nå stadig flere institusjoner sier opp sine «Big Deals» og i dag, ifølge The Scientist, åtte tyske forskere har trukket seg fra verv i redaksjonsråd eller andre rådgivende organ, er kanskje omnia solus mer passende? (eh … jeg lærte meg aldri latin)

august 18, 2016

Kommer bibliotekarierna någonsin att utnyttja sin potential?

Morgenbladet OAAv Mikael Böök, Isnäs, Finland

– Håller open access på att bli mainstream, inte bara bland forskarna, utan även hos de politiska beslutsfattarna—åtminstone i Europa? Vilken roll spelar biblioteken i sammanhanget? I vilken mån och på vilka sätt har bibliotekarierna tagit sig an denna sak?

Regeringen i Norge vill att landet blir ett ”försiktigt föregångsland” beträffande öppen tillgång (open access) till den vetenskapliga forskningens resultat via internet.

”Norsk forskning skal være åpent tilgjengelig for alle innen 2020, foreslår et utvalg regjeringen har satt ned”, läser jag i norska Morgenbladet 12 augusti.

read more »