The New Independent Norwegian “Debate Libraries”

Bloggeren forsøker nå å lufte dette med “debattbiblioteket” og tilliggende herligheter med et større publikum. I siste nummer av det åpne og idealistiske UK-baserte netttidsskriftet ISC – Information for Social Change – kan det derfor leses en artikkel med tittelen “The New Independent Norwegian “Debate Libraries” (side 4 ff). Den ble skrevet på tidlighøsten. Her viser jeg konkret til et annet bidrag i samme nummer: “Library activism – what it ought to become”, av finske Mikael Böök, på side 59 ff.
Jeg har ikke registrert annen engelskspråklig omtale av vår unike norske formålsparagraf, så inntil videre bør denne være noe å dele med internasjonale forbindelser.
En norsk versjon av artikkelen min er nå trykt i Bis – Bibliotek i samhälle – nr. 3, 2014. Den kommer også etter hvert som gratis pdf på hjemmesida, men abonnement til Norge koster bare 300 SEK. Mats Myrstener har kommentert artikkelen.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: