Samfunnsoppdraget

2 Comments to “Samfunnsoppdraget”

  1. Kunne ikke vært mer enig.

  2. Wylie har et svært godt poeng. Men i Norge må vel “lettere å privatisere” omsettes til “vanskeligere å argumentere for økte offentlige bevilgninger”?

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: