Samfunnsoppdraget

2 Comments to “Samfunnsoppdraget”

  1. Kunne ikke vært mer enig.

  2. Wylie har et svært godt poeng. Men i Norge må vel «lettere å privatisere» omsettes til «vanskeligere å argumentere for økte offentlige bevilgninger»?

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: