Biblioteket – vidunderlig nytteløst!

the misfits

En film om noen relativt verdiløse

I en avisbunke fra juni finner vi Morgenbladet nr. 23, der den britiske litteraturprofessoren og forfatteren Terry Eagleton er intervjua av Ingrid Grønli Åm (nå med flere svært gode intervjuer i MB, men også kjent som vikarierende redaktør av NBFs salige Bibliotekforum i 2014). Eagleton var i Bergen for å foredra om «krisen i humaniora». Han har markert seg sterkt imot ulike myndigheters markedstilpassing av høyere utdanning og forsking, noe han mener rammer humanistiske fag spesielt sterkt: «- Krav om markedsretting, publikasjonspoeng og tellekanter går særlig utover humaniora … fordi de humanistiske fagene ikke kan måle sin verdi i hverken nytte eller penger».

Grønli Åm spør Eagleton om hvordan humanister bør svare når de blir bedt om å gjøre seg nyttige? «- De burde si at de ikke er nyttige, og at det er hele poenget», svarer han. «Vi er vidunderlig nytteløse!»

Hva om vi ser på folkebiblioteket fra samme synsvinkel?:

En annen bunke som har bygd seg opp hos oss er undersøkelser og tekster om nettopp «verdien av folkebibliotek». En av de nyeste tar for seg folkebibliotek i Texas, og samtidig kom det en finsk, og i Danmark lagde de en rapport i 2015. Felles for dem er at de mer eller mindre ønsker å bevise bibliotekets berettigelse ut fra en påvist, mener de, positiv påvirkning av samfunnsregnskapets «bånnlinje».

Det er en vedtatt sannhet (viser det seg, når folk, og politikere, blir spurt) at bibliotek må vi ha. Likevel er biblioteket nå den offentlig uthengte Taperen i kampen om både statlige og kommunale kroner (etter det nedslående Engerutvalget i 2013 har det bare gått enda lenger i feil retning). I trangere tider er biblioteket redusert til en litt brysom utgiftspost. Det skyldes flere forhold, særlig forestillinga om at det åpne Internettet må da være et godt nok alternativ, men biblioteket rammes også av den samme tvilen som humanistiske fag i akademia; hva med «nytteverdien»?

Kan økt BNP bevises?

Initiativtaker til den danske rapporten var den prestisjetunge «Tænketanken Fremtidens Biblioteker», som røkla av bibliotekorganisasjoner og bibliotekutdanninga (INF) sto bak. Men her åpna de i alle fall for debatt etterpå (se nederst her).

Her ser vi blant annet at den gratis kulturpolitiske nettavisa «Søndag Aften» (på nett siden 1997!), ikke var nådig i sin – omfattende – kritikk, særlig av forsøket på å måle bibliotekets effekt på BNP. Og de konkluderte:

«Formålet med bibliotekerne har aldrig været formuleret som et ønske om øget BNP. Hvis bibliotekerne bevæger sig langt ind i en økonomisk formålsdiskussion, er det ikke givet, at bibliotekerne vinder. … Hvis rapporten havde vist, at “nytten” af biblioteker var mindre end de faktiske udgifter, ville biblioteksfolk have argumenteret med bibliotekernes kulturelle værdi, fællesskabet, sammenhængskraften, modvirke ulighed, almen dannelse, integration, kulturarven, oplevelser, fantasi, frie rum, mødesteder, debatter, uddannelse, digitalisering og mange andre værdier. Sandsynligvis vil bibliotekerne stå stærkere politisk ved at argumentere ud fra de værdier, man faktisk kan stå inde for».

Og også den danske kulturministeren var tvilende til dette synet på folkebiblioteka:

«Jeg vil godt advare mod at gå alt for voldsomt ind i nytteværdilogikken. Det er ikke alt, der kan kommes ind i et kommercielt regneark, sagde hun til årsmødet. – For mig at se er kulturinstitutionerne så fundamentale, at man ikke kan forestille sig vores samfund uden. Det betyder ikke, at bibliotekerne ikke skal argumentere for deres eksistens. Selvfølgelig skal de det».

Demonstrer i gatene!

USA etter Reagan er ikke overraskende «i front» på dette feltet. Utregning av såkalt ROI (Return On Investment) er blitt obligatorisk for alle offentlige tjenester helt ned på kommunenivå. Så bibliotekforeninga ALA har laga ei håndbok om dette. Som er 100% ukritisk.

Men i det nyeste nummeret av Progressive Librarian finner vi en artikkel av Stavroula Harissis, en ung bibliotekar ved Indian Trails Public Library District in Wheeling, Illinois: The Fight for Public Library Funding: Demonstrate Value or Demonstrate in the Streets? Det er viktigere å demonstrere i gatene enn å demonstrere kost/nytte:

Skjermbilde 2018-09-04 11.08.37

Den demonstrative eventyrtimen på trappa til ordføreren i Chicago, jf Harissis artikkel

«The current emphasis on “demonstrating value” as a way to secure funding is a distraction, a misuse of time that could and should be spent attacking the real causes of the public library’s existential crisis: a political and economic system that wants public libraries to fail».

Som mange av leserne våre vil vite, sto Svanhild Aabø med sin doktorgrad fra 2005 (pdf), for en tidlig analyse av «The Value of Public Libraries». Den er mye sitert i seinere rapporter, blant annet i den danske og den finske. Men hos Aabø er i alle fall ikke bibliotek og BNP noe stort poeng.

I tidsskriftet Prosa nr. 1, 2006 har hun en gjennomgang på norsk av avhandlinga, men samtidig en god opplisting av argumenter for bibliotek helt uavhengig av kost/nytte-tenking. Og som vi mener, med referanse til briten Eagleton, burde holde lenge.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: