Se opp for «kvalitet och innovation»

privat psEtter at kulturråden for Centerpartiet i Stockholm, etter intern debatt i det borgerlige byrådet, trakk forslaget om privatisering av biblioteket, tok det ikke lang tid før i alle fall ungdomspartiet til Moderaterna tok hansken opp igjen. I et innlegg i Dagens Nyheter i går (solid betalingsinnemurt) lanserte de et privatiseringsmantra vi må merke oss. De gjentar fem ganger i løpet av ti små avsnitt: «kvalitet och innovation». Noe de mener bare er mulig om man privatiserer (sorry, den ene gangen heter det «förnyelse och innovation»).

Ungmoderaterna svarer her på et innlegg i samme avis fra bibliotekar Li Malm, som tar for seg det «innovative» som har foregått noen år bl.a. i nabokommunen Nacka, der også resten av biblioteka nå skal privatiseres. Hun ber oss tenke gjennom hvilke prioriteringer som vil trenge seg på når et bibliotek er privatisert:

«De anställda inom de privata biblioteken hade ett lönesystem med grundlön och bonus, baserat på verksamhetens resultat. Ersättningen från kommunen mättes genom öppettider och antal utlån. Utlån kan regleras av prioriteringar och de anställda själva. Lägg då till ett lönesystem med bonusar och fundera lite. Vad kommer att prioriteras? Är de anställda tillräckliga idealister för att inte se till egna privatekonomiska intressen?

Här är några exempel:

Ett av bibliotekens viktigaste uppgift är att tillhandahålla anpassade medier till människor med funktionsvariation. Exempelvis att instruera en person med dyslexi i användandet av appen Legimus. Det tar cirka en timme. Det arbetet gav inga utlån och ökade inkomster. Punktskrift för synskadade är ett annat exempel. Punktskriftsböcker görs ofta för hand och är dyra. De lånas inte av så jättemånga och gav på så vis inte någon ».

Malm bygger trolig på blant annet et ferskt oppslag i Nacka Värmdö Posten om at Privata bibliotek har färre böcker på minoritetsspråk.

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: