Slik blir skolebiblioteket endå viktigare

Mona Ekelund har skrive vesentlege ting om skolebibliotek i vår tid på det som – på ny! – heiter fylkesbibliotek på heimesida til Østfold kulturutvikling (for t.d. fem år sidan var dei Bibliotekutvikling, men det må altså ha vore noko med det gamle namnet! :-)). Her nokre highlights:

  • Det finnes ikke yrker lenger der leseferdigheter ikke kreves.
  • Det er helt nødvendig at skolen tar denne oppgaven mer alvorlig enn for en generasjon eller to siden.
  • Vi må ta følgen av at barn lettere velger bort lesing på fritida enn før. Derfor må hovedtyngden av lesetreningen og motivasjonen til lesing de første skoleårene finne sted på skolen.
  • Ikke alle barn klarer å finne lesegleden på egen hånd. Barn må møte tilbud om gode opplevelser.
  • Hva betyr det at en skole har kultur for lesing? Det betyr å ha et skolebibliotek der det finnes et godt utvalg av bøker, og der det er en skolebibliotekar som kan hjelpe. Alle elever skal finne bøker som passer interesser og ferdigheter. En kultur for lesing skapes når elevene får lese en stund hver dag i en fritt valgt bok. Kultur for lesing er når det er nok spennende bøker til alle. Det er når lærerne leser i sine bøker samtidig med at elevene leser.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: