«Debattbiblioteket» og dei ytterleggåande (nytt frå Stavanger II)

ytringsfrihet porsgrunnRogalands Avis har (bak betalingsmur) hatt fleire oppslag den siste tida om at bibliotek i distriktet har late det såkalla Selvstendighetspartiet halde lokale stiftingsmøte i biblioteklokala.

Anne Torill Stensberg, bibliotek- og kulturhussjef i Stavanger, forsvarte vedtaket deira om å leige ut lokalet i eit leserinnlegg 8. februar. Ho viser til Sivilombodsmannens konklusjon i ein tilsvarande sak i 2014 i Kristiansand: «Sivilombudsmannen sa … at bibliotekene kan vise skjønn i situasjoner hvor det er snakk om å «framsette ytringer som grenser mot det straffbare og som vil oppfattes som grove krenkelser, ikke minst for andre brukere av biblioteket», men en generell henvisning til organisasjonens formål er ikke tilstrekkelig som argument for å nekte dem lokaler med denne begrunnelsen.»

Ho meiner også at …«Partiets meninger er kontroversielle, men ikke ulovlige.» I eit anna oppslag i RA seier Terje Emberland, seniorforskar ved HL-senteret, at «partiprogrammet deres er rasistisk, og synes biblioteker noen ganger er for rause med å leie ut sine lokaler.» Kan så vere, men avgjerda ligg altså lokalt, hos biblioteksjefen.

Vi har tidlegare skrive om sånt fleire gongar her på bloggen. I september i fjor siterte vi til dømes historikar Mona Ringvej etter noko ho skreiv i Klassekampen: «Det er ikke mangelen på plattform som er trusselen disse representerer, det er den isolerte plattformen slike grupperinger allerede er samlet på. Deltakelse i fora der man møter motstand innebærer at man må forlate plattformen der de likesinnede står og heier. Ut i det politiske feltet, ut i det offentlige, i lyset».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: