Er vi informerte nok? Og forskarane?

Vi hadde akkurat tenkt å skaffe og kanskje melde boka «Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati», men så kjem det i dag, i Norsk medietidsskrift nr. 3/2020, ein spenstig omtale av boka av førsteamanuensis Kim Tallerås ved ABI, OsloMet.

Og han startar med eit sitat som lét som musikk i bibliotekar-øyre: «Det vesentlige for samfunnsorienteringen er ikke om folk er fullt ut informerte borgere, men om de har solide veier til offentligheten som kan mobiliseres når engasjement og handling kreves av enkeltborgeren».

Tallerås er ikkje i tvil om at boka er «velskreven og på alle måter interessant». Men i dei avsluttande normative vurderingane sine avslører forfattarane velkjent, lågt «bibliotek-medvit». Tallerås skriv:

«Forfatterne peker videre på at tiltak, særlig ovenfor de med svakest tilknytning, bør være å «sikre kvalitetsinformasjon gjennom gratiskanaler som treffer borgerne der de er». « … som for eksempel rikskringkasting og bibliotek», kan ikkje Tallerås unngå å replisere (vår utheving).

Og han held fram med høfleg ironi (slik vi oppfattar det): «På en slik bakgrunn ville det være spennende om noen så funnene fra dette prosjektet i sammenheng med undersøkelser om hvordan slike veletablerte offentlige tjenester fungerer som veier til dagens offentligheter. Og man hadde ikke trengt å gå lenger enn til andre KULMEDIA-prosjekt for å finne noen interessante «matcher» (KULMEDIA er forskingsprogrammet som heile denne boka er meint å oppsummere, og prosjekta under denne paraplyen som Tallerås tenkjer på sorterer faktisk under «vårt eige» ALMPUB … Vår merknad).

Men trass i dette gjer han det ikkje mindre freistande for ein bibliotekbloggar å sjå nærmare på boka.

PS 1: Ingeborg Gihle med Migrasjonsbibliotek-bloggen frå Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket var tilstades på lanseringa av denne boka.

PS 2: Musikkbibliotekarar vil kunne finne meir av interesse i dette nummeret av tidsskriftet.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: