Trist om tidsskrift

I dagens Klassekampen er «Kneblet av The Lancet» hovudsaka på kultursidene. Det handlar om fjerning av eit lesarinnlegg av ein menneskerettsaktivist og tre legar, blant desse norske Mats Gilbert. Lancet-redaktør Richard Horton skal ha vedgått andsynes forfattarane at redaksjonen gjorde dette etter «eksternt politisk press fra pro-israelske miljø».

I innlegget åtvara forfattarane «om hvilke konsekvenser covid-19-pandemien kunne få i Gaza og hevdet at helsevesenet i den palestinske regionen var i ferd med å kollapse etter flere tiår med «strukturell vold fra israelske myndigheter». De hevdet videre at «pandemien kunne bli ødeleggende for en av de mest sårbare befolkningene i verden»».

Innlegget var sjølvsagt på førehand kvalitetssikra og godkjent av redaksjonen på linje med alt anna innhald i det leiande medisinske tidsskriftet.

Interessant er det også at eit tilsvar på det fjerna innlegget, skrive av leiaren av den israelske legeforeininga, i dag kan lesast på nettstaden, mens eit svar til hen er blitt avvist av redaksjonen. Heile prosessen har tre av dei fire i staden gjort greie for i ein artikkel i British Medical Journal.

Gilbert seier til Klassekampen at dette «er etter vårt skjønn noe helt nytt. Og derfor vil vi nå bruke mye krefter på å bekjempe den praksisen som The Lancet – av alle – nå er med på å etablere».

Men ikkje heilt nytt:

Underteikna skreiv i 2003, på «Blogg og bibliotek», som lenge var fast innhald i «Bok og bibliotek» (side 50 og forts. på s. 51), om liknande døme, der også Israel-Palestina-konflikten var sentral: «.. tidsskriftet Human Immunology … fjerna [ikke bare] en elektronisk artikkel, men … oppfordra eierne av papirutgaven om å rive den ut! Artikkelens hovedpoeng (sånn jeg forstår det uten å ha lest den) var å underbygge forsåvidt velkjente kjennsgjerninger om at palestina-arabere og jøder med opprinnelse i Midt-Østen er svært nært beslekta genetisk». 

Kjelda i 2003 var «Elsevier’s Vanishing Act» i tidsskriftet «The Chronicle of Higher Education».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: