Nye bibliotek i gamle bygg

Ope møte i Moss bibliotek før koronaen. Berande søyler i det gamle lagerbygget = trengsel! Klikk og sjå større

>> 30.6. kl. 10.50: Nokre små justeringar i teksten

Brått kjem det ei bok frå IFLA om «New Libraries in Old Buildings — Creative Reuse». Kanskje for brått? Underteikna har ikkje lese kvar side, men med ctrl+f finn vi berre eitt teikn på at forfattarar og redaktørar har hatt deadline etter utbrotet av koronaen, og dei har slett ikkje fanga opp debattane om arkitektur og byggjeteknikk som følgje av at vi lever i ei verd med pandemiske trugsmål mot menneskeleg helse og velferd.

Eller har denne våren med vaksinering i verdas nord og vest gjort at vi alt ser på covid-19-20-21 som berre ein episode?

På denne bloggen er vi ikkje kjende for å fokusere på det problemfrie. Som det er mykje av i denne boka. Derfor siterer vi i staden frå lista deira over «What might be the main obstacles to overcome?» Men i denne lista manglar altså utfordringar som ulike aktørar i bibliotekverda i året som gjekk har påpeika; om behovet for blant anna ny, smittefri ventilasjon, breiare gangar, trappar og heisar, romslegare areal for arrangement, osv osv.

Her er lista over utfordringar med gamle bygg ifølgje IFLA-boka:

– The typology of the building, which could have:
– An extremely rigid and fragmented distribution of spaces
– Floor level changes that make it difficult to meet regulatory requirements on architectural barriers
– Façades with few windows that restrict the interior-exterior visual relationship so vital to a library
– An entire structure needing reinforcement to bear the weight of the bookshelves
– Problems adding lifts and staircases that meet accessibility, fire or other regulations
– The level of heritage protection afforded to the building, which can sometimes lead to retention of features which are impediments to achieving a functional library
– The complexity of the works, given that it is generally more difficult to rehabilitate an old building than build a new one
– Almost always, the cost of the works.

PS: Sidan i vinter har bloggen hatt ei permanent side om Nye bibliotekbygg. Som blir oppdatert. Der også eventuelle nye bibliotek i gamle bygg vil kome med.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: