Morgonen etter boklovutkastet

Marknadsføring frå Gyldendal til folkeboksamlingene i 1927. Klikk for stort foto

Vi hadde ei sak om lovutkastet i går: Boklovforslaget: Leveringsplikt, men kva så? Nedanfor vil vi ei tid framover lenke til reaksjonar på lovutkastet, med vekt på der det også er snakk om biblioteket (ja takk til tips!). Det nyaste kjem først, men først reaksjonar frå bibliotekhald (noko vil nok vere bak betalingsmurar).

Aller først: Ingen har til no (19.8. kl 12.04) minna om kva biblioteksjefane i fleire større byar og fylke i februar sa i eit opprop: «Innkjøpsordningen må sikre oss flere eksemplarer av e-bøker og e-lydbøker». 

Om boklovforslaget frå bibliotekhald:

Bibliotekarforbundet 18.8:  «Vi er glade for at departementet i høringsnotatet tydelig anerkjenner bibliotekets rolle som en av de viktigste formidlerne av mangfoldet og bredden i norsk litteratur, og at de samtidig har notert seg utfordringene bibliotekene har med kjøp av digitale lydbøker. Vi skal nå gå nøye gjennom høringsnotat og lovforslag og se om det faktisk svarer ut bibliotekets behov, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli».

Norsk Bibliotekforening 18.8.: «Lovande utkast til boklov». På bloggen kommenterte vi dette i går slik: «Eg ser no at NBF-leiar Vidar Lund kjem til å krevje at «at ei minimumsløysing må inn i forskrifta». Men då burde vel eit signal om ei slik opning ha kome alt i dette dokumentet? Vilkåra har jo heile tida vore det springande punktet i lydboka-og-biblioteket-debatten. Og etter «50 møter med organisasjoner og aktører i bransjen» og «[r]undt 20 skriftlige innspill» må problemet opplagt ha vore drøfta (sjå side 6 i notatet)».

Frå andre organisasjonar og media (8 stk oppdaga per 19.8. kl 18.30):

NTB-melding, som på bl.a. Kulturplot 17.8.: Ingenting om bibliotek. Intervju med Trettebergstuen som mest snakkar om fastpris, men nemner plikta «til å tilby og levere bøker som er digitalt tilgjengelige».

Bok365 19.8.: Ingenting om bibliotek direkte. Overskrift: «- Vi er blitt hørt». Intervju med forfattarorganisasjonane og dei kommersielle partane i bokbransjen. Alle er stort sett nøgde med heilskapen, men utan å kommentere leveringsplikta for lydbøker til bibliotek. Så er vel dette akseptert. Ingen av desse seier noko om avtalar om vilkår og prisar for bibliotekbruk.

Subjekt 19.8.: Her kjem vi ikkje over/under/gjennom muren (kan nokon tipse om det er noko her om bibliotek?). Overskrifta er «Forlagene jubler over Trettebergstuens boklov. Men bokhandlerne roper varsko».

Klassekampen 19.8: Ingenting om bibliotek. Mest om fastprisperioden utvida til 18 månader, som Forfatterforeningen stør, mens forlag med lydboksatsing er fortvila: «For eksempel vil Vigdis Hjorths roman «Femten år», som ble lansert denne uka, i så fall ikke kunne strømmes før i februar 2024».

Morgenbladet 19.8.: Overskrift: «Regjeringen har sendt ut et kjedelig utkast til boklov. Heldigvis, skriver Bernhard Ellefsen». Ingenting om bibliotek direkte. Men Ellefsen er opptatt av meir enn boklova: «Tirsdag denne uken stilte kulturministeren og kunnskapsministeren til et arrangement i Arendal om «leselyststrategien» som Hurdalsplattformen lover og som alle er enige i at trengs. Fra dette arrangementet var det egentlig bare tre ting å notere seg. Leselyststrategi kommer. Det er bra. Arbeidet med den begynner når boklovutkastet er sendt ut. Det er nå. Og arbeidet må gå på tvers av departement, fagfelt og generasjoner».

Og vi spør: Korleis vil desse tiltaka arte seg etter den nye boklova? Kan det få følgjer for biblioteka sine – avgjerande viktige – bidrag, også på lydbokområdet?

Grafkom 18.8. : Intervju med Arve Juritzen: «Dette er en sjokkerende og trist dag for norske bokelskere. Det regjeringen gjør her er å sende regningen til leserne. Alle tiltakene her vil føre til at prisene på bøker stiger. Jeg tror det heller ikke vil skape det mangfoldet de ønsker».

Forleggerforeningen 18.8.: «At litteraturen blir mer tilgjengelig er Forleggerforeningen positive til. Bibliotekene er svært viktige for folks tilgang til litteratur, såfremt utlånsvilkår er bærekraftige vil dette være positivt, dette er vi i dialog med bibliotekene om, sier Austlid om forslaget».

Finansavisen 18.8.: «Gavepakke til Must-familien». Ikkje tilgang til anna enn overskrifta. Kan nokon sjekke om bibliotek er eit tema?

2 Trackbacks to “Morgonen etter boklovutkastet”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: