Fjernlån i 2022 – ny rapport

Kjapt innpå (har ikkje tid til å lese no): På Bibliotekutvikling.no i dag: «Etter å ha analysert 1,3 millioner bestillinger fra mai 2017 til og med juni 2022, er hovedkonklusjonen at fjernlån avler fjernlån. Lånere bestiller andre medier enn bøker i større grad enn bibliotekansatte, men bøker står likevel som det suverent mest bestilte formatet gjennom Biblioteksøk».

Etter mange år med manglande kunnskap om dette feltet, vil dette vere viktig. Her eit søk på «Fjernlån» på denne bloggen.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: