«Tyveri av kasserte bøker». Interna riktlinjer.

Ikkje utypisk syn ved norske folkebibliotek. Kassering eller bevaring?

Av Mikael Böök, Isnäs, Finland

“Tyveri av kasserte bøker” var en rubrik på listan Biblioteknorge denna vecka. Anledningen till diskussionen gav en nyhetsartikel på Nrk.no: «Ansatt skal ha stjålet over 5000 bøker fra bibliotek». Dock var det inte fråga om några särskilt värdefulla bokverk, som i Stockholm 2004 . De “stulna” böckerna var denna gång mogna för skrotning eller loppis. Men i diskussionen på listan Biblioteknorge (som jag nedan ska kalla Bibno) väcktes frågor om bibliotekets “interna riktlinjer” för just skrotning av böcker eller annat omhändertagande. Detta fick mig att fundera vidare på bibliotekets “interna riktlinjer” här på bloggen.

Ett annat exempel: Det hände sig för ett tag sedan, att en superstruktur — en grupp av überbibliotekarier, eller tekniker som rår över utvecklingen av bibliotekariernas digitala verktyg — fick för sig att lägga ned Bibno vilket de ockskå gjorde utan dess vidare diskussion. Kanske tyckte de helt enkelt att epost redan är stenålders i jämförelse med modernare digitala kommunikationskanaler typ Facebook, Telegram, Instagram och Zoom. Hur som helst: en mer konservativ grupp av bibliotekarier insåg, att de ville ha kvar sin Bibno. Dessa motsträviga element beslöt därför att grunda Bibno på nytt i egen regi, vilket de också gjorde. Efter en kort övergångsperiod återgick kommunikationen på Bibno till det normala och intermezzot med nedläggningen glömdes bort. Men, skulle jag vilja tillägga: numera fungerar Bibno i egen regi  och i högre grad än tidigare enligt bibliotekariernas egna interna riktlinjer.

>> Nytt kl. 21.27 finsk tid: Medbloggare Anders lovar “slutte seg til i kommentarfeltet.Men flere bør også bli med”, säger han.

Två ytterligare exempel eller sammanhang där behovet av “interna riktlinjer” har påtalats eller (åtminstone enligt mig) skulle behöva påtalas:

I Trelleborg (Sverige) blandade sig nyligen några kommunalpolitiker, jag säger inte från vilket parti, i bibliotekets inre angelägenheter. De ville förbjuda en viss sagotimme, jag abstraherar här från vilken, som bibliotekarierna hade satt upp på bibliotekets program. Om detta utspann sig mycket debatt bland bibliotekarierna och i det omgivande samhället. Resultatet blev att sagotimmen fick hållas. Beslutet fattades, läser jag i Magasin-K, genom omröstning i Trelleborgs stads kulturnämnd med sex röster mot en. Magasin-K är ett ett organ för de svenska bibliotekariernas fackförbund DIK. (Läs mer i artikeln “Kulturnämnden röstade mot SD – sagostund kan genomföras”, Magasin K 14.12.2022.) 

Principen om armlängds avstånd (eng. The Arm’s Length Principle) har många tillämpningar. En intressant tillämpning förklaras på webbsajten TransferpricingAsia.com.

I debatten om Trelleborgsfallet förekom hänvisningar till en princip som kallas armlängds avstånd. Tillfrågad av Sveriges television om om vad hon anser om Trelleborgsfallet sade till exempel kulturminister Parisa Liljestrand: “Det är glasklart i Tidöavtalet att principen om en armlängds avstånd till kulturen ska upprätthållas”. Och bra så! Men är det inte smått paradoxalt? Å ena sidan ska de politiska makthavarna hålla sig på en armlängds avstånd från kulturen (läs: bibliotekens inre liv). Å andra sidan har vi nyss sett hur det i Trelleborgsfallet inte var bibliotekarierna som fick fatta beslut enligt sina interna riktlinjer. I stället blev fallet hänskjutet till ett lokalt politiskt organ. Lite mer om Armlängds avstånd  som kulturpolitisk princip står att läsa i svenskspråkiga Wikipedia. 

Den nutida flitiga användningen av metaforen “armlängds avstånd” har en lång historia. Den som är någorlunda insatt i den tidigare teoretiska debatten i Norge om kulturens relativa autonomi erinrar sig kanske namnet Geir Vestheim. Också i Finland med dess relativa autonomi som ryskt storfurstendöme på 1800-talet och fram till 1917 förekommer en viss sensibilitet i dessa frågor. Dessutom har vi åtminstone i Finland fortfarande kvar rester av på sin tid så högt vördade humboldtska universitetsmodellen, med dess idéer om den akademiska friheten, vilka också går att tillämpa på biblioteksinstitutionen — om man så vill. Men vill man?

Till slut — det här är nämligen ett blogginlägg och sådana bör väl gärna vara relativt korta, lite som artiklar i dagspressen (fast många sedan länge tycker att dagspressen är ganska stenålders) — har vi naturligtvis det aktuella fallet med Iflas interna riktlinjer. I det fallet är Iflas egna utsagor glasklara: organisationen är självständig, autonom, och har sina egna interna riktlinjer. Men skillnaden mellan vad en organsation säger om sig själv och vad den i verkligheten gör kan vara hisnande stor. Här hänvisar jag till vad jag skrivit tidigare om Iflas aktuella kris inklusive elefanterna i Iflas rum och ansluter mig till Felicity Jupilers vision: My vision is a strong IFLA, uniting the library field, empowered by internally representing the values and principles it asks of others. Men borde det inte stå “internal guidelines” — interna riktlinjer — där det nu (20 december 2022) står enbart “internally”?

5 Comments to “«Tyveri av kasserte bøker». Interna riktlinjer.”

 1. Utgangspunktet i kommentaren min på Biblioteknorge om kassering av bibliotekbøker var ein annan kommentar: «Takk og pris for at noen synes utgåtte bøker er verdt å ta vare på, er min umiddelbare reaksjon – som sikkert strider mot interne retningslinjer, men like fullt».

  Kommentaren min hadde ein historisk bakgrunn som ikkje kom fram der og då. Den gjekk på statlege retningslinjer på relativt «detaljnivå» slik dei var fram til ca 1980. Fram til då fanst det fleire statlege retningslinjer eller normar, for antall bind i eit bibliotek i forhold til innbyggjartalet, for årleg tilvekst, for kvadratmeter i eit bibliotek i forhold til innbyggjartalet, for videoformidling osv. Dette meinte mange biblioteksjefar var nyttig, for å argumentere for i alle fall minimumsnivå på tenestene.

  Men så kom 1980-tallet som erstatta sosialdemokrati med Thatcher, Reagan osv. Høgresida ville overlate alt til kommunalt nivå, nokre ville også fjerne biblioteklova. Men den «stalinistiske» biblioteklova fekk leve vidare, men med mykje færre retningslinjer, men trass alt noko igjen.

  Samtidig hadde kompetansen ute i biblioteka heva seg til eit høgare nivå. Fram til då mangla faktisk eit fleirtal av kommunane (dei var mindre og mange fleire enn i dag) høgskoleutdanna bibliotekar. Det var ofte ein barneskolelærar som fekk jobben, som ofte berre var ei deltidsstilling. Då eg fekk den første jobben min, i ein jordbrukskommune med 7000 innbyggjarar, overtok eg etter ein gardbrukar som i fleire år hadde vore vikar for kona til presten. Ingen av dei med stort meir enn barneskoleutdanning.

  Etter midten av 1980-talet var «retningslinjene» desse: Viktigast: Gratisprinsippet og ein viss sikring av at kommunale bibliotek skal ha ein sjef med bibliotekutdanning. Og i dag at det skal vere ein «uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Men som vi veit, har mange kommunar ikkje nådd dette målet. https://bibliotekettarsaka.com/2022/11/17/debattar-i-bibliotek-ekstra-vanskeleg-utafor-dei-storre-byane/

 2. PS: Din versjon, Mika, om «überbibliotekarier» som lagde ned lista Biblioteknorge1, var for ordens skuld Nasjonalbiblioteket. Stort meir über kan det vel ikkje bli på dette vesle fagfeltet vårt … https://bibliotekettarsaka.com/2020/08/28/thomas-gramstad-om-den-laust-funderte-nedlegginga-av-biblioteknorge-og-kva-legg-nb-i-a-bevare/

 3. Magasin K innehåller en intervju om Trelleborgsfallet med Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet . Intervjun är relevant för vår vidare diskussion om interna (och externa!) riktlinjer för biblioteksverksamheten. Därför försöker jag mig på ett referat:

  “Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda politikerna sätta upp ramarna för kommunens verksamhet och så delegeras ansvaret ner till de anställda tjänstemännen som sköter detaljerna”, påpekar Lundin.

  Lundin understryker att en enskild politiker inte har mandat att stoppa något alls i biblioteket. ( (Magasin K 15.12.2022). “Vi har kollektivt beslutsfattande i Sverige”, konstaterar han. Han betonar samtidigt att de förtroendevalda i en kommun inte får “hoppa på yttrandefriheten”.

  Angående kulturnämndens omröstning och förslag att sagostunden skulle genomföras i det aktuella fallet kommenterar Lundin att det “i formell mening var ett onödigt beslut”.

  Magasin K frågar om kulturnämnden i Trelleborg öppnade upp för att den här typen av detaljbeslut kan ske på nämndnivå. “Det gör de ju absolut”, svarar Lundin och tillägger: “Det är inget fel i att göra på det här sättet, men de raserar egentligen hela ansvarsfördelningen och hela tanken om hur det ska fungera i en kommun”.

  Jag är glad att professor Lundin säger “egentligen”. Det tycks mig öppna för vidare diskussion om bibliotekets interna riktlinjer och bibliotekariernas autonomi. Men den diskussionen behöver knappast föras vidare kring just Trelleborgsexemplet. När saken gäller t ex en enskild sagotimme — eller för den delen en viss bok eller en viss föredragshållare (sådana fall dyker också alltsom oftast upp) — är det väl ändå klart att det är bibliotekarierna själva som har beslutsmakten och bär ansvaret?

  Vi fortsätter!

 4. Just så tolkar jag det: angripa, attackera. Offentliga påhopp.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: