Oppsnappa i veke 6

Kva ville Bjørnstjerne B. meint om leksefri? Men han er sentral på biblioteket i Moss

LØN FOR STREV? Nyleg i Fagbladet kom statistikken for lønsutviklinga i Noreg. Her ser vi at «Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere» ligg eit stykke bak midten, i lista er dei på side 7 av 12. Men i går på Forskerforum kom detaljar, men med eit atterhald: «Tallene er hentet fra Forskerforbundets medlemsundersøkelse og viser gjennomsnittlig lønnsnivå for forbundets medlemmer i disse stillingene. Statistikken er basert på frivillig innrapportering». Kor mange bibliotekarar er medlem der?

LEKSEFRI OG LESELYST Moss Avis i dag intervjuar bibliotekarar og lærarar: «– Det er vanskelig å slå fast at det har med leksefri å gjøre. Men i barneavdelingen vokser utlån av gode gamle bøker kraftig». Bibliotekar Marthe Elisabeth Christoffersen «har lagt merke til at også lærere har brukt biblioteket mer i det siste. Men det kan ha en sammenheng med nedstengingen under pandemien å gjøre. – Jeg tror de rett og slett har blitt mer bevisste på hva de ikke kunne gjøre da. Og hvor viktig det er å ta med elevene hit. Mange blir jo tatt med av foreldrene, men så er det også mange som aldri blir det. Det er viktig at skolen viser hvor biblioteket ligger, at det er gratis og at det er for alle».

Moss kommunes heimeside ser vi at «Alle skolene i Moss er leksefrie fra skolestart i august 2022. … Samtidig er vi som kommune tydelig på at alle former for lesing er viktig for barns utvikling. Forskning viser at lesing, uansett form, kan ha positiv påvirkning for barn og unges utvikling. Vi oppfordrer derfor alle foresatte å legge til rette for at elever leser hjemme hele året. Det kan være å lese bøker/tidsskrifter/tegneserier, høre på lydbok eller bli lest for». (vår utheving)

IS SOMETHING ROTTEN IN THE STATE OF FINLAND? Bok og Bibliotek har denne veka ei interessant sak om europeisk bibliotekstatistikk: «Finland spends six times as much as Germany on public libraries». Byråkraten som blir intervjua er rimeleg nøgd: «Library statistics show a slight increase from 2010 to 2021». Men nyleg fann vi ein artikkel i Hufvudstadsbladet med statistikkar der både utlån og bruk går dramatisk ned. Så kva er eigentleg stoda i Finland i dag?

One Comment to “Oppsnappa i veke 6”

  1. Is something rotten in the state of Finland? Det är väl möjligt att så är fallet. Därför har jag vänt mig med Anders fråga till den finländska expertisen, dvs yrkesbibliotekarierna i mitt hemland, genom att översätta den till finska i kirjasto-kaapeli (motsvarar på sätt och vis svenska Biblist och norska Biblioteknorge). Jag har visserligen avlagt approbatur — lägsta akademiska vitsordet (såsom vitsorden kallades fordomdags) — i statistik men känner mig ändå inte kompetent att utreda orsakerna till paradoxen som Anders påtalar, att statsstödet går upp medan bruket av tjänsterna minskar. Förhoppningsvis ska några kunnigare personer än jag svara på mitt inlägg i kirjasto-kaapeli.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: