Kåfjord!

«Fem millioner kroner til markering av Skeivt kulturår 2022 i hele landet», får vi lese på KulturPlot i dag. Og vidare: «De 25 prosjektene som tildeles midler, sprer seg godt over ulike kunstfelt og på prosjekter innenfor arkiv-, bibliotek- og museumssektoren». Men berre eitt bibliotek er blant desse, nemleg Kåfjord kommunes bibliotek og kulturkontor: «Markering av Skeivt kulturår 2022 i Kåfjord kommune», med 60 000 NOK.

Hos Kulturrådet finn vi at av dei i alt 264 søknadane hadde berre to andre bibliotek søkt, nemleg Bergen og Horten. Er ikkje det merkeleg få? Blei utlysinga skikkeleg annonsert i bibliotek-kanalane? Likevel, gratulere, Kåfjord!

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: