Posts tagged ‘Overvåking’

oktober 15, 2014

USA: Ninja-bibliotekarer forsvarer lånernes privatliv

fbiai på biblI dag er det USAs bibliotekansatte, og spesielt de i Massachusetts, som berømmes av Cory Doctorow på det populære teknologi- og kulturmagasinet BoingBoing. Etter å ha minna om kampen etter etter 11/9 som bibliotekarer har ført mot Patriot-lova og FBI-kravet om allmenn tilgang til lånerdata, skryter han av prosjekter som Alison Macrina’s series of cryptoparties and workshops for lånerne i Massachusetts. Dette dreier seg om kurs og bevisstgjøring på overvåking og angrep mot privatlivets fred og i hvordan man kan beskytte seg.

Doctorow er en kjent forfatter av både skjønn- og faglitteratur, en sterkt pådriver for Create Commons og spaltist blant annet i The Guardian.

Tags:
februar 12, 2014

Bibliotek mot overvåking

FAIFE, gruppa under den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA som steller med ytringsfrihet o.l., engasjerer seg aktivt mot den økende overvåkinga, særlig den elektroniske som er blitt kjent etter Snowden-affæren. Nå står FAIFE bak to videoer, to intervjuer, med personer i henholdsvis Island og Finland, som går i spissen for nasjonale kampanjer og lovforslag på området.

Tags:
Translate »