USA: Ninja-bibliotekarer forsvarer lånernes privatliv

fbiai på biblI dag er det USAs bibliotekansatte, og spesielt de i Massachusetts, som berømmes av Cory Doctorow på det populære teknologi- og kulturmagasinet BoingBoing. Etter å ha minna om kampen etter etter 11/9 som bibliotekarer har ført mot Patriot-lova og FBI-kravet om allmenn tilgang til lånerdata, skryter han av prosjekter som Alison Macrina’s series of cryptoparties and workshops for lånerne i Massachusetts. Dette dreier seg om kurs og bevisstgjøring på overvåking og angrep mot privatlivets fred og i hvordan man kan beskytte seg.

Doctorow er en kjent forfatter av både skjønn- og faglitteratur, en sterkt pådriver for Create Commons og spaltist blant annet i The Guardian.

Tags:

3 Trackbacks to “USA: Ninja-bibliotekarer forsvarer lånernes privatliv”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: