Det PROAKTIVE biblioteket

Den finske filosofen og bibliotekvennen Mika Böök har en mangfoldig blogg. I dag skriver han om et fenomen jeg ikke har problemer med å kjenne igjen i Norge:

«… det allmänna biblioteket i Finland är mycket öppet och interaktivt. Personalen är för det mesta tjänstvillig, man blir – oftast utan dröjsmål – vänligt bemött, det går an att fråga olika saker, osv. … Jag upplever kort sagt inte själva interagerandet med biblioteket som ett problem. … Däremot är proaktiviteten, enligt mig, för närvarande bibliotekets stora problem. Proaktivitet betyder att ta initiativ, att ta saken i egna händer. Och detta särskilt då lokalt, i den egna omgivningen, i den egna kommunen eller staden. Om jag har förstått rätt så handlar Bibliotek 2.0 just om detta, dvs om hur biblioteket ska göra sig betydelsefullt i lokalsamhället».

Han har et eksempel: I Tavastehusregionen har de en database, ARVI, med «en mängd referenser till (framför allt) tidningsartiklar om området». Mika Böök søkte og fant en del stoff om den pågående strukturreformen av kommunene. Men likevel, skriver han, «saknar jag vad jag ovan kallat en proaktiv hållning i denna referensdatabas. Jag skulle vilja kalla urvalet (av artikelreferenser) mekaniskt, med andra ord spontant och reflexmässigt. Bakom denna ansamling av information finns – enligt min åsikt – inte tillräckligt mycket medvetenhet och reflexion. Det som händer i regionen och som anses viktigt drunknar i mängden av referenser.

Den proaktiva bibliotekariens uppgift vore att lyfta fram det, att belysa det från olika håll, att ge möjligast direkt tillgång till de viktigaste kunskapskällorna och att dokumentera invånarnas ansträngningar att göra sina röster hörda i en utveckling, som blott alltför ofta styrs av makter, som åtminstone de själva inte verkar ha någon chans att rå på«.

One Trackback to “Det PROAKTIVE biblioteket”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: