«Debattbiblioteket» vil stille krav til bibliotekutdanninga

Verdien av profesjonsutdanning – enda en gang. Dette er tittelen på en viktig artikkel i av professor Ragnar Audunson i Bok og Biblioteks nettutgave 27. november 2013.

Han konstaterer for det første at den nye formuleringa i §1 i biblioteklova betyr en styrking av folkeopplysningsaspektet knytta til bibliotek, men at dette «muligens [er] på kollisjonskurs med noen rådende trender i praktisk bibliotekvirksomhet»… «Allerede midt på 1990-tallet da jeg arbeidet med min doktoravhandling, husker jeg at jeg intervjuet bibliotekledere som argumenterte mot opplysningsprosjektet. Ingen vil bli folkeopplyst».

Riktignok har «Demokratidimensjonen og møteplassfunksjonen … også vært en sentral del av bibliotekenes og bibliotekarenes verdigrunnlag og av deres profesjonelle selvforståelse med hensyn til rolle og misjon. Politikerne, derimot, har ikke vært så opptatt av denne rollen, noe blant annet denne forfatteren har vist i to studier med henholdsvis kommunepolitikere og stortingspolitikere som respondenter».

Noe de derimot nå er; FrPs representanter i Kulturkomiteen var imot, men da §1 kom til Stortinget, gikk den enstemmig gjennom.

Uansett vil «bibliotekaren som skal uforme den uavhengige møteplassen og debattarenaen i konfliktsituasjoner – og det er svært tenkelig at de vil oppstå – først og fremst være forpliktet av profesjonsetikken og informasjonsfrihetens verdigrunnlag».

Noe bibliotekutdanningene har et ansvar for.

One Comment to “«Debattbiblioteket» vil stille krav til bibliotekutdanninga”

 1. Detta att biblioteken ska vara «uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig debatt i lokalsamfunnet» förtjänar sannerligen att… debatteras, analyseras och utredas närmare.

  Den nya ändamålsparagrafen i Norges bibliotekslag «understreker nettopp bibliotekarens rolle som profesjonsutøver», skriver prof. Audunsen (BoB 27.11.). Och utan tvivel är det så, att bibliotekets oavhängighet (autonomi; självständighet) måste byggas på bibliotekariernas yrkeskompetens och solida -utbildning. Men professionaliteten är nog bara den ena, biblioteksvetenskapliga, sidan av ett förhållande (dvs oavhängigheten), som också har en bibliotekspolitisk dimension. Bibliothek als Beruf är både ett yrke och ett kall och kallelsen gäller samhället. Bibliotekariernas uppgift är nämligen att förbättra samhället genom att… ja, vad gör egentligen bibliotekarierna?

  Ordnar de debatter? Ja, det har väl bibliotekarierna i någon mening alltid gjort, trots att — som Audensen så riktigt påpekar — vi på senare tid har bevittnat en «bevegelse fra opplysning til opplevelse». Ändå ordnar ju bibliotekarierna fortsättningsvis själva debattunderlaget, skulle man kunna tillägga. Men när det nu är tal om att biblioteken bör fungera som «uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig debatt i lokalsamfunnet» så tänker man väl i första hand på muntliga medborgardiskussioner i bibliotekens utrymmen?

  Och inget ont i det, såvitt jag kan se. Vad man emellertid också borde fundera på i detta sammanhang är yrkesbibliotekariens roll i internet. Varför? Jo, helt enkelt för att internet också är en mötesplats och en debattarena. Internet är i själva verket mer än så — det är en direkt förlängning av biblioteket. Vilket kan exemplifieras med Wikipedia.

  Så som läkarna försöker främja folkhälsan och domarena strävar efter att upprätthålla rättsstaten, så borde väl bibliotekarierna lämna sina bidrag till nätencyklopedin, dvs komplettera, editera, ordna och … debattera dess innehåll? Varje artikel i Wikipedia har, som alla wikipedianer vet, en egen sida för debatter om hur artikeln kan och bör förbättras. Wikipedia är med andra ord också en plats för debatter och, får man hoppas, konversationer.

  För någon tid sedan tog jag upp detta och förslog i en diskussion på de finska bibliotekariernas nätforum kirjasto-kaapeli att bibliotekarierna energiskt tar sig an Wikipedia. «Det går inte», svarade en av diskussionsdeltagarna, eftersom ”biblioteket inte är en självständig förvaltningsenhet”.

  Hur kan det komma sig att Wikipedia är självständigt medan biblioteket inte är det? Varför kan inte biblioteket vara lika självständigt som Wikipedia?

  Hälsningar från det svenska Österlandet,

  Mikael

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: