Ingen motstand mot “debattbiblioteket”, men det blir utfordringer

Den reviderte formålsparagrafen i biblioteklova som konstituerer “debattbiblioteket” eller “litteraturhusbiblioteket” ble vedtatt i juni, men har først i slutten av november fått noen særlig omtale. Foreløpig er det ingen direkte motstand mot den nye oppgaven til folkebiblioteka, men flere påpeker utfordringer for en bibliotekarstand som har en mager tradisjon på dette. Her et par av de siste sakene:

I Bibliotekaren nr. 12 (p.t. ikke på nett) skriver redaktør Erling Bergan blant annet: “At det vil ta tid å gjøre “litteraturhusbiblioteket” til en realitet, bør vi alle innse. Men den tvilen om biblioteksjefens uavhengighet som debattarrangør som Bok og Bibliotek har avdekket, bør ryddes av veien så snart som råd. Det er mer enn nok andre utfordringer med å få de kommunale folkebibliotekene på nivå med de statlige målsetningene”.

På nettstedet Bibliotekforum.no 3. desember  er nok ikke Mariann Schjeide, biblioteksjef i Ålesund, uenig i dette, men sier at “Vi må gripe denne sjansen. Det foregår samtidig et generasjonsskifte, og de unge bibliotekarene vil få et løft gjennom dette. Og dette må bygges opp under ved bibliotekutdanningene.” Hun mener også at “…  dette er mye videre enn bare det som skal skje i det enkelte biblioteket; dette vil ha mye å si for bibliotekets generelle synlighet og respekt, også blant politikerne”.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: