Private sponsorer ønskes velkommen til «debattbiblioteket»

thanks to sponsorsNasjonalbiblioteket utlyser nå det blåblå statsbudsjettets ekstra 12,1 millioner kroner til å «utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt». Søknadsfrist er 17. februar.

Regjeringas nye kulturpolitikk kommer nå til uttrykk gjennom at sponsorer nå nevnes konkret som mulige kilder til delfinansiering. Som i utlysinga av prosjektmidler for 2013 (Internet Archive) heter det at «Egenandelen bør utgjøre minst 40%» og at «En del av finansieringen kan komme fra andre». Men nå konkretiseres dette til «f.eks. lokale samarbeidspartnere eller sponsorer» (detaljene for 2013 finnes i en pdf bak lenke til «veiledningen til prosjekt- og utviklingsmidlene»).

Sponsing av bibliotek forekommer i dag, men sjelden i mer påtrengende form enn en logo på bæreposer o.l. Men nå skal privat næringsliv kunne delfinansiere ikke bare tradisjonell, «ufarlig» bibliotekdrift, men en ny type tjeneste der biblioteket bør ha frihet til å være mer kontroversielt i sitt innhold enn noen gang.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: