Lyon-erklæringa er ikke nok

lyonnaiseUnder den internasjonale bibliotekkongressen som pågår i Lyon er det vedtatt en Lyon Declaration On Access to Information and Development. Det er flott med sterkere rett til informasjon, kopla til gode bibliotek. Så la oss bruke erklæringa for alt hva den kan være verdt. Men erklæringer om «tusenårsmål» (Millennium Development Goals) kan fort bli å ta kjeften altfor full. Hva blir effekten av velmente erklæringer fra FN osv., når vi ser diametralt motsatte virkninger av andre konstellasjoner som våre nasjoner og stater inngår i, f.eks. NATO, EU/EØS, WTO, Verdensbanken? Fattigdom, sult, landflyktighet og arbeidsledighet, som alle erklærer at de vil til livs, eksploderer likevel hver gang Nord og Vest intervenerer, med eller uten våpen.

Vi må være for FN, for vi har ikke noe annet. Men vi må også tillate oss å være kritiske. For hva når for eksempel Norge gir FN og Verdensbanken hovedansvar for å forvalte milliardene til Norges største bistandsprosjekt, Regnskoginitiativet? I går kunne vi lese og høre på NRK at dette bistandsprogrammet nettopp er blitt evaluert, men med blanda resultat. For blant annet samarbeider ikke FN og Verdensbanken med urbefolkningene, og organisasjonene beskrives i rapporten som «ineffektive og dårlig koordinerte».

Opplysningkampanjer og optimisme rundt «bærekraftig utvikling», «langsiktig sosio-økonomisk velstand», demokrati osv. er viktig, men dette forhindrer ikke at demokrati er på tilbakegang på verdensbasis, riktignok etter et par tiårs framgang, etter Murens fall mm. Vi skal ikke gå lenger enn til det ikke så veldig radikale bladet The Economist for å lese dette, nå i vinter (en artikkel jeg for øvrig ikke kan se at noen norske aviser har sitert).

Det er noe som heter å kaste blår i øynene på folk. Dette burde biblioteka aktivt bidra til å motvirke, med balansert informasjonsformidling.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: