Google “sensurerer” også Wikipedia

Sensurert side fra direktiv fra USAs president Ronald Reagan om landets sikkerhetsstrategi i Midtøsten og Sør-Asia 1983

Sensurert side fra direktiv fra USAs president Ronald Reagan om landets sikkerhetsstrategi i Midtøsten og Sør-Asia 1983

Google har nylig gått med på å “stenge” sider med visse opplysninger, etter krav fra enkeltpersoner. Det handler om personvern, og her fins det sjølsagt flere hensyn å ta, spesielt når noen legger ut alvorlige falske opplysninger. Men samtidig øker risikoen for både “historieförvanskning och historieraderande”, slik en debattant uttrykte det på svenske Biblist i går (da i debatten om statsminister Reinfeldts litterære ungdomssynd).

Men alvorligere er det at Google også har “stengt” et antall artikler i Wikipedia. På Wikimedia blog heter det at “Denying people access to relevant and neutral information runs counter to the ethos and values of the Wikimedia movement”.

Nå vil man lett kunne påvise at Wikipedia ikke alltid lever opp til idealene sine om objektivitet, men er man uenig kan man jo her gå inn og endre sjøl eller også diskutere artikler.
Googles praksis er en utvikling bibliotek bør følge kritisk med på, og denne bloggen vil forsøke å bidra.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: