Forsterkninger fra Finland

mikael bookHerværende blogg er i vekst; i april 2015 ble antall bloggere fordobla (fra én til to) og vi ekspanderte geografisk, språklig og tematisk. Nå blir det blogga både fra Finland og Norge, på henholdsvis svensk og norsk, og om flere sider ved bibliotekvesen og teknologi enn tidligere. Mikael Böök, den nye med-bloggeren, presenterer seg på sida Om bloggen og bloggerne.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: