Bygg folkets internet i världens sociala forum!

panel i Tunis

“Socialt forum om Internet” grundas under världens sociala forum (WSF) i
Tunis 24-28 mars 2015.

(Av Mikael Böök) År 2003 och 2005 hölls Förenta Nationernas toppkonferens om informationssamhället i Genève respektive Tunis. Där deltog ett antal medborgarorganisationer med en gemensam vision och gemensamma förslag, som utgick ifrån rätten till kommunikation. FN:s toppkonferens definierade en multistakeholder-modell för den fortsatta globala behandlingen av frågor rörande informationssamhället. Berörda parter (stakeholders) är enligt modellen staternas regeringar, privatsektorn, och civilsamhället. Men “multistakeholderismen” har i praktiken inte lämnat något utrymme för diskussion och förslag, som tar avstånd från nyliberalismen och motsätter sig de stora transnationella monopolbolagens (Google, Facebook, Microsoft, Amazon med fleras) kontroll över internet. World Social Forum (WSF) framstår som det ideala utrymmet för att ta itu med dessa uppgifter.

Därför beslöt jag att också den här gången delta i världens sociala forum på ort och ställe, dvs i Tunisiens huvudstad (24-28 mars 2015). För första gången i WSFs historia handlade nämligen en av aktiviteterna om internet som sådant. Under WSF i Tunis lades rentav grunden till ett särskilt Internet Social Forum. Det var också trevligt att få resa till Tunis i sällskap med min son, teknikstuderanden Mats. Därigenom fick jag t ex. några inblickar i hur unga människor i upplever WSF, denna märkliga samling av “globaliseringskritiska” sociala rörelser, som för femton år sedan grundades av franska och brasilianska medborgaraktivister modell äldre. För att ta ett exempel så är WSFs grand old man Francisco “Chico” Whitaker Fereira från Sao Paulo född år 1931. I WSF-evenemangen detta år deltog visserligen också många unga studenter och studentskor från universitet och skolor i Tunis.

Flera tidigare WSF-upplagor har utmynnat i kaos—om än vanligen förvånande fruktbara sådana—på grund av ofullständiga eller vilseledande uppgifter om dagsprogrammen. Den här gången fick deltagarna dock hela programmet på förhand via nätet och i tryckversion vid ankomsten till Tunis vackert belägna universitetskampus el Manar, där aktiviteterna ägde rum. Mats spanade till att börja med in seminariet The Meaning of Life in Islam, vilket jag gärna följde med på. Inledningarna hölls av lärda hinduer, som kunde citera Koranen utantill på arbiska och överhuvudtaget verkade besitta en överlägsen kunskap inte bara om Profetens lära utan även om buddhismen, judendomen, kristendomen och den sekulära filosofins historia. Det lär sägas, att “beduinerna skrev Koranen och egyptierna spred den, men hinduerna förstod den”; kanske är så fallet. I varje fall lyckades varken tunisierna eller några andra i publiken rubba inledarnas auktoritet. Och vad är alltså meningen med livet enligt deras islamtolkning? Jo, fred!

“Globaliseringskritisk” är förresten ett ord som redan har fallit ut vokabulären.. Däremot har kritiken av internet, som i i sig förstås är ett mycket väsentligt inslag i “globaliseringen”, vuxit sig allt starkare, vilket naturligtvis beror på kapitalisternas och IT-korporationernas allt påtagligare hegemoni i och över Nätet samt på Edward Snowdens avslöjanden om den pågående massövervakningen av oss alla med hjälp av data, som samlas in via vår internetanvändning.

Grundandet av Internet Social Forum (ISF) är ett tecken på att det håller på att uppstå en bred “internetkritisk” social rörelse, som vill visa att ett annorlunda internet än det vi har idag är möjligt och utstaka vägen dit. ISF-workshopen i Tunis kom under ledning av av indierna Prabir Purkayastha och Parminder Jeet Singh från Just Net Coalition fram till att vi för att få det internet vi vill ha bör verka för att

  • avskaffa massövervakningen;
  • decentralisera internets tekniska och ekonomiska byggnad genom att stöda lokala nätverk och offentligt ägd infrastruktur;
  • se till att gräsrotsorganisationer, sociala rörelser och andra aktörer i civilsamhället garanteras stämma och säte i alla internationella förhandlingar om förvaltningen av internet;
  • med mera.

Deltagarna i ISF-workshopen beslöt att anordna ett särskilt “tematiskt WSF om internet” inom en inte alltför avlägsen framtid. Debatten och idéutvecklingen kring ISF kan följas via www.internetsocialforum.net och epostlistan isf ( http://internetsocialforum.net/mailman/listinfo/isf_internetsocialforum.net ).

WSF:s internationella råd, som är sammansatt av representanter för ca 150 internationella medborgarorganisationer och -nätverk, beslöt för sin del att nästa WSF-evenemang ska anordnas i Montreal år 2016. Då kommer WSF för första gången att hållas på det nordliga halvklotet.

ISF panel i Tunis

“Socialt forum om Internet” grundas under världens sociala forum (WSF) i
Tunis 24-28 mars 2015. I panelen, från vänster: Erik Josefsson,
medarbetare i gröna gruppen, europaparlamentet, Bryssel; Chantal
Lebrument, direktör för open-root, Paris ; Prabir Purkayastha,
Newsclick, New Delhi; Jay Naidoo, f d minister för post- och
telekommunikation i Nelson Mandelas regering, numera verksam vid Global
Alliance for Improved Nutrition (GAIN) i Geneve; Roberto Savio,
journalist, tidigare chef för IPS Service; Melih Kirlidog från
Alternatif Bilisim, Istambul; Shawna Finnegan, Association for
Progressive Communications, Winnipeg; Sally Burch, ALAI, Quito. Foto:
South Solidarity Initiative (Flickr)

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: