Finsk test på bibliotekets tåleevne

invalidrIfølge Sveriges Indre fiende og YLEs svenskspråklige nettutgave snakker nå den finske regjeringa om å gjøre kravene i biblioteklova frivillige for kommunene. Det betyr i praksis å oppheve den. Det finske nasjonale biblioteksystemet er antakelig verdens beste, takket være ei solid biblioteklov siden 1928, en sterk statlig innsats på viktige områder og at de ungikk å havne i “kulturfella”.

På statlig nivå sorterer finske folkebibliotek fortsatt under undervisning, ikke under kultur, i motsetning til de norske og de fleste sammenliknbare lands folkebibliotek i dag. De fleste steder er folkebiblioteket i praksis også skolebibliotek, og de har fortsatt viktige øremerka statsoverføringer på linje med skolen, særlig til bokbusser og lokaler. Men dette er altså i fare nå.

Stolte ikke på kommunepolitikerne

Også på tidlig 1990-tall ønska den finske regjeringa slutt på de gunstige statlige ordningene til bibliotek. Den nasjonale bibliotekforeninga starta da en kampanje der de oppsøkte alle politikerne i nasjonalforsamlinga (!). Ifølge en artikkel vi oversatte i Bibliotekforum nr. 3, 2011, ble en bibliotekdelegasjon spurt av riksdagsrepresentantene: ”Stoler dere ikke på embetsmenn og folkevalgte i deres kommune?” – og gruppen svarte, lik et kor i en gresk tragedie: ”Nei, det gjør vi ikke”.

Dette kan bli den historiske, internasjonale testen på bibliotekets levedyktighet under den globaliserte seinkapitalismen. Hvis det finske systemet viser seg å rakne når staten trekker seg ut, hva hjelper det da med lokal kreativitet i kommunene, apropos Norsk Bibliotekforenings ferske kampanje?

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: