Om Nord-sør-biblioteket og bibliotekaren som utgiver og redaktør

nord-sør-biblioteket 2015lista biblioteknorge i dag skriver kulturhussjef Marit Egaas i Stavanger følgende:

«Vi holder på å fase ut Nord-Sør biblioteket etter at støtten fra Nasjonalbiblioteket opphørte, men behovet for denne tjenesten er fortsatt like stor. Her er et eksempel: Nord-Sør-bibliotekets sak om Konflikten i Syria har hatt 6813 sidevisninger den siste måneden. Hver gjest har i snitt brukt 6 minutter på siden. Det er helt eksepsjonelle tall».

Denne bloggeren skulle sjølsagt for lengst ha skrevet om Nord-sør-biblioteket, som det gode eksempelet det er på at folkebibliotek kan mer enn passivt å stille media og lokaler til rådighet, men også aktivt og pågående produsere innhold og formidle til langt fler enn dem som kommer til biblioteket for egen maskin og de (relativt få) som bruker webkatalogene.

Litt bakgrunnsinformasjon:

For godt over tjue år siden (før WWW!) var det NORAD og det daværende Statens bibliotektilsyn (SB) som så at folkebiblioteket hadde dette ubrukte potensialet. Sjøl om det bare var bøker, tidsskrift og brosjyrer som var mediene den gangen. Dette førte konkret til oppretting av Nord-sør-biblioteket ved Stavanger bibliotek i 1993, da på prosjektbasis. Men ideen spredte seg til flere felt, og i løpet av kort tid fantes Miljøbiblioteket ved Steinkjer folkebibliotek (1994) og Europabiblioteket i Trondheim folkebibliotek (1996) (som SB-ansatt på den tida var undertegna sterkt involvert i alle tre prosjektene).

Men å leve av prosjektstøtte er som å bygge på sandgrunn, og Kulturdepartementet i den såkalte ABM-stortingsmeldinga i 1999 satte stopper for hele ideen ved å konkludere med at «kompetansebiblioteka har hatt heller lite å seia utanfor eige fylke».

Jeg skreiv om dette i kapitlet om kompetansebibliotek i boka «Videst mulig informasjon» i 2001 (bokhylla.no):

«Denne begrunnelsen er oppsiktsvekkende når man veit at kompetansebibliotekas hovedfokus siden 1996 hadde vært på hjemmesider, lenkesamlinger og kompetansespredning til andre bibliotek ved kurs, stands og nyhetsbrev» (se for eksempel Miljøbibliotekets hjemmeside i Internet Archive i 1998 – designen er antikvarisk, men lenkene fungerer!).

UD trakk støtta til Europabiblioteket og Miljøverndepartementet det samme til Miljøbiblioteket, men NORAD fortsatte å holde liv i Nord-sør-biblioteket i noen år, med ABM-utvikling og deretter Nasjonalbiblioteket som halvhjerta medspillere. Inntil det også opphørte.

Vi ser at Nord-sør-biblioteket i dag er både produsent av informative tekster om ulike temaer og at de, via innebygde lenker i tekstene, og i portalen Global.no, formidler utvalgte, gode nettressurser. Og de formidler og omtaler bøker i samlingene spesielt om dette emnet. Vi kan altså si at dette biblioteket er en publisist, en utgiver.

I det siste har denne typen aktivitet fått ny aktualitet etter den nye formålsparagafen i biblioteklova som sier at biblioteket skal være «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt«. Kulturminister Widvey fulgte opp med å si at «Det er biblioteksjefene selv som velger og prioriterer hvordan de vil oppnå målene i den nye formålsparagrafen … biblioteksjefen skal stå fritt til å planlegge aktiviteter ved et folkebibliotek. Bibliotekledelsen … vil innta en redaktørliknende rolle». Dette må kunne overføres på den slags publisering som Nord-sør-biblioteket står for her.

Sist jeg så kompetansebibliotek nevnt i en offisiell sammenheng, var vel i salige ABM-utviklings utredning «Bibliotekreform 2014» i 2006. Der heter det om finansieringa at det er «lite hensiktsmessig å opprettholde slike tilskuddsordninger i den form de har i dag.» Likevel spilte ABM-u i samme åndedrett ballen over til det ambisøse Norgesbiblioteket, med blant annet sine nettverk på nasjonalt og regionalt plan. Som vi aldri så noe mer til.

Derfor: Ideen om statsstøtta kompetansebibliotek bør fram i lyset igjen.

One Trackback to “Om Nord-sør-biblioteket og bibliotekaren som utgiver og redaktør”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: