Nytt i NBs «arenamidler» 2018: Til «formidling av bibliotekets innholdsressurser»

fake n3wsNasjonalbiblioteket utlyser en ny runde statsstøtte til «arenautvikling«. Men nå er det enkelte nye element, om vi ikke tar helt feil. I et veilednings- dokument (pdf) heter det blant annet: «Det oppfordres særlig til søknader om samtale- og debattarrangementer, gjerne knyttet til lokale temaer eller til formidling av bibliotekets innholdsressurser» (vår utheving).

Når det gjelder det sistnevnte, formidling av bibliotekets innhold, har undertegna gjennom flere år utvikla ideer og et eget konsept og har også en tjeneste av denne typen i drift, nemlig kunnskapsportalen til «Nye kommuner – nye bibliotek», som drives av fylkesbiblioteka i Trøndelag (se «Portalens innhold» til venstre). Liknende tematiske portaler kan utvikles rundt f.eks. lokale, regionale og hvorfor ikke nasjonale saker/prosesser der innbyggere, grasrotorganisasjoner, politikere, lokalpresse osv. har behov for oppdatert – og sjølsagt balansert – kunnskap og informasjon.

En annen tjeneste som kunne vært interessant å få prøvd ut, er en spalte/boks på bibliotekets hjemmeside som løpende «speiler» og utdyper lokalpressa. Her formidles lenker til informasjon og kunnskap på nettet, i tidsskrift, bøker osv. Pressa gir sjelden lenker eller presise referanser til materiale de kommenterer og siterer fra, men biblioteket er jo ekspert på å lokalisere sånt. Samme formiddag eller så snart kildene er lokalisert. Innholdet/lenkene kan effektivt spres til interesserte via abonnement på nyhetsbrev, på samme måte som det skjer med bokønsker etter emne i dag, og via sosiale medier.

Biblioteket skaffer jo informasjonen når noen kommer og spør, så hvorfor ikke finne det fram og aktivt dele det med alle interesserte – og potensielt interesserte. Folk som burde vært interesserte.

Folkebiblioteket i Monroeville i Pennsylvania, USA, har i dag en tjeneste, Hot Topics, som viser litt av mulighetene. Fordi mediemakt og -vaner er som de er i USA, legger dette biblioteket vekt på å gi lenker til media og kanaler også utenom «hovedstrømmen». Og til originaldokumenter.

Slike tjenester kan sjølsagt også koples nært til bibliotekets arrangementer og åpne debattmøter.

Undertegna kan altså, for et rimelig honorar, utvikle og også evt. drive liknende tjenester, men vil også fryde seg over bibliotek som prøver dette ut på egen hånd. Ideen er altså utvikla, og drøfta på denne bloggen, gjennom flere år, men den er definitivt «open source»! Og kan videreutvikles fritt.

Ta evt. kontakt på epost frilanders @ gmail.com eller telefon 97775170.

.

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: