Hva med UH-biblioteka og Konfutse-sentrene?

Landets tyngste kinakjennere går i dag på Khrono ut med kraftig kritikk av norske og utenlandske universitet som stort sett ukritisk har tatt imot tilbuda fra den spirende supermakta i øst.

Vi kjenner dårlig til denne debatten, og i forhold til bibliotek har vi ikke registrert annet enn at ved UB Bergen flytta et Konfutse-senter inn i biblioteket alt i 2009, og at ledelsen skrøyt at det var «blant de største som Kina har blant sine 300 tilsvarende institutt rundt omkring i verden.»

Nedenfor fins det et kommentarfelt. Der kan bibliotek ved UH-er med slike sentra fortelle mer om hvordan de forholder seg til dette.

One Comment to “Hva med UH-biblioteka og Konfutse-sentrene?”

  1. Anders, vi hadde Konfutse-senter fysisk plassert ved UB Bergen fram til ca 2013, då flytta dei til andre lokalitetar ved UiB pga at UB hadde bruk for plassen sjølv. Det fungerte heilt fint å ha dei her. Helsing Ane Landøy, UB Bergen

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: