Ja til åpenhet! Men bare når det passer

sommarnattens åpenhetOffentlighetslova og retten til innsyn i maktas korridorer er et av de verktøya som ikke bare pressa, men også biblioteket må ta aktivt i bruk for å kunne gjøre jobben sin. Det er ikke tilstrekkelig bare å formidle myndighetenes egen «offentlig informasjon», sånn tradisjonen dessverre har vært i folkebiblioteket (bloggeren skreiv kritisk om dette i boka i « … videst mulig informasjon …»).

Nå har offentlighetslova vært gjenstand for utredning med tanke på en større revisjon etter innføringa av IKT i alle sammenhenger, men det drøyer med sluttbehandlinga. I mellomtida har regjeringa foreslått ei innstramming, men dette er en som utrederne ikke engang har funnet grunn til å ta opp, nemlig innsyn i hvem myndighetspersoner har møter med, noe man i dag kan få via avtalekalenderne. I Dagbladet 12. juli, uttaler jussprofessor Jan Fridthjof Bernt seg kritisk til statsminister Solbergs forslag om å endre offentlighetsloven sånn at kalenderne til alle offentlig ansatte skal hemmeligholdes. Bernt kaller dette «å skape en innsynsfri sone i norsk forvaltning.»

Og samme regjering, nå med kulturminister Trine Skeid Grande i spissen (også leder av det sjølerklærte åpenhetspartiet Venstre) har nå rota det til for seg i en annen sak:

I innsynstjenesten Mimes brønn, som vedlikeholdes av NUUG (Norwegian Unix User Group) og drives av frivillige (hvem som helst kan her kreve innsyn hos det offentlige), ble det for tre uker siden stilt spørsmål til Kulturdepartementet om lønnsnivået i ledelsen. Det mest oppsiktsvekkende er ikke svaret, nemlig at de tjener tre-fire ganger mer enn for eksempel en bibliotekar, men at departementet brukte åtte dager på å svare, og først etter purring og trass i en lovfesta frist på tre virkedager, og da de svarte nekta de å gi opplysningene, med henvisning til personopplysningslova. Og de ville bare gi opplysningene etter løfte om at de ikke ble publisert. Etter to omganger med innsynskreverens omfattende argumentasjon, leverte de lønnsopplysningene 10. juli. Les hele korrespondansen.

For øvrig fikk departementet også til slutt spørsmål om lønn i alle stillingskategoriene sine. Bare førstekonsulenter og lærlinger tjener dårligere enn bibliotekarer …

 

2 Trackbacks to “Ja til åpenhet! Men bare når det passer”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: