Mot seier for offentlig informasjon

Vi har i sommer fulgt rettssaka mellom Lovdata og Rettspraksis.no, og det går nå mot en riktig løsning for allmennheten. Klassekampen har i dag intervjua initiativtaker Håkon Wium Lie: «Vi er ekstremt stolte og glade for å få rettspraksis.no tilbake på nett etter flere måneder med juridisk krangel. Brukerne vil nå få tilgang til over 40.000 høyesterettsavgjørelser, som er en nesten komplett samling».

«Nesten» betyr at de ikke har fått medhold for dommer avsagt mellom 2002 og 2008. Disse hevder Lovdata fortsatt er innafor bestemmelsen om vernetid på femten år «for databaser som er bearbeidet». Derfor vil Wium Lie, med støtte fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, anke saka. Dette vil koste penger, i tillegg til 370000 som de er pålagt å betale i saksomkostninger hittil, og derfor er det i gang en innsamling på Spleis.no.

Som nylig pensjonert blogger (takk for alle gratulasjoner!) sender vi 300 spenn. Bibliotekarer i full jobb bør lett kunne trumfe dette!

Klassekampen siterer også motparten: «… advokat Jon Wessel-Aas [har] argumentert med at Lovdata er en privat stiftelse som etter vedtektene skal finansiere sin virksomhet med inntekter fra offentlige så vel som private kunder».

Vi tenker som så at den norske staten har råd og evne til å overta hele greia.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: