Likhet for lånereglementet

Neue Ruhr Zeitung melder fra Düsseldorf at en professor ved en derværende høyskole saksøkes for alvorlig forsinka innlevering av femti bøker. 2250 Euro i bot lyder aktors påstand. Beløpet er satt så høyt for å skremme andre til å respektere lånereglementet. Hvis professoren blir dømt, vil dommen få presedens i liknende saker ved UH-er i hele Tyskland.

Det er vel ikke fritt for at lesere av denne bloggen som jobber i liknende bibliotek, er kjent med denne professorale problemstillinga.

Når dét er sagt: De færreste veit vel at under et strøk maling på veggen under vindusraden i Deichmanske biblioteks musikkavdeling fins Norges sannsynligvis mest verdifulle erstatning for brudd på et lånereglement. Da avdelinga ble pussa opp en gang rundt 1990 malte multikunsteren Kjell Aukrust, for et utvalgt publikum, inklusive herværende blogger, sin figur hobbydirigent Solan Gundersen rett på veggen. Som kompensasjon for kunstbøker han lånte på 40-tallet, men aldri returnerte. Dagen etter ble verket overmalt, angivelig for at arkeologene skulle ha noe å avdekke om hundre år.

One Comment to “Likhet for lånereglementet”

  1. I 1978 var jeg på en rundreise I Tyskland og besøkte forskningsbibliotek. Den gangen hadde professorene mye lempeligere låneregler enn den gemene hop (studentene). Som raddis ble man jo lettere sjokkskadd, men seinere i livet innførte vi permanent utlån til fast ansatte (og kjøpte et ekstra eks til utlånssamlingen) og i våre dager purres jo ikke lån, de fornyes automatisk og blir bare kalt inn når andre ønsker boka. Kan’ke si jeg syns det er leservennlig.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: