Det står ein bibliotekar bak alt

Dette er jo sjølvsagt. Ikkje eitt framsteg for menneska er gjort utan god kunnskapsorganisering.

Her eit døme frå dagens utgåve av Klassekampen (25.2.2019):
I høve av syttiårsdagen til økonomen Erik Reinert skriv Håvard Friis Nilsen blant anna dette:

«Hans private samlinging av økonomisk litteratur er faktisk en av de største i verden, og av internasjonal betydning. Heldigvis er han gift med en kvinne som kan sitt kram: språkmektige Fernanda Reinert som bidrar til å skrive og språkvaske tekster og sjekke referanser i fotnoter har også bakgrunn som bibliotekar ved Kress Library på Harvard Business School, hvor hun systematiserte katalogiseringen av økonomisk litteratur før 1850. Hun har laget et like vellykket system for samlingen på hjemmebane. De er to om denne heltidsjobben, og begge kaller hverandre «sjefen». EU-politikeren Andrea Saltelli har sagt at biografien om Erik bør ha tittelen «bibliotekarens kjæreste».»

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: