Populistisk potensial

I juni mottok regjeringa NOUen med forslag om ei krisefullmaktslov. I morgon går høyringsfristen ut, men kor blei det av debatten om denne? Det kunne jo ha vore eit tema på eit bibliotek eller sju, men i alle fall burde det ha fått god dekning i pressa. Men eit søk på Retriever viser svært få artiklar med kritiske innvendingar, for det meste finn vi ei kort (123 ord), men fullstendig ukritisk NTB-melding som fleire aviser har trykt, og eitt delvis kritisk lesarinnlegg i Dagsavisa.

Men i Klassekampen har dei forsøkt. Blant anna i dagens avis, der dei har intervjua jussprofessor Terje Einarsen, leiar av IJC-Norge (Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge), som har levert eit fyldig høyringssvar.

Til KK seier Einarsen blant anna:

– Man lager her en lovbestemmelse som tilrettelegger ganske godt for en framtidig populistisk og autoritær regjering, som – hvis den ønsker å unytte og misbruke en krisesituasjon – får muligheten tilrettelagt gjennom denne loven. …  Å vedta denne loven vil være et skritt i feil retning med tanke på å ha et adekvat vern for rettsstaten i en kritisk situasjon der nettopp rettsstaten skal beskytte borgerne mot alt for drastiske inngrep.

PS: Denne bloggposten er den første med stikkordet «Demokrati på gli». I dagens situasjon meiner vi det er naudsynt, sjølv om

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: