Tvilsam tittel i Klassekampen

Skjermbilde 2019-12-18 10.52.10

>> Debatt i gang. Sjå kommentarfeltet lengst nede.

Hovudsaka på Klassekampen sine kultursider i dag har ein tittel som kan få både bibliotekar- og bibliotekbrukarhjarte til å slå eit ekstra slag eller sju: Betaler for hylleplass, får vi vite, og med eit foto frå ein typisk biblioteksituasjon. Vi veit jo korleis forlag kjøper seg plass hos visse bokhandelkjeder, men no også i biblioteka?!

I ingressen får vi vite litt meir, men med ei solid overdriving i starten: «Norske biblioteker fylles opp med bøker som blir avslått av Kultur­rådet. Selv om avslagene svir, sier flere småforlag at det viktigste er å få bøkene spredt».

Det handlar altså om ordninga som gjer at også nulla bøker blir sende til biblioteka, men på forlaget si rekning, ikkje Kulturrådets. Denne er det spesielt «hobbyforlag» som gamblar med, skriv Klassekampen.

Heilt på slutten har dei intervjua fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt, som ikkje trur « … det er en særlig god idé å se på hylleplass som markedsføring. Hun viser til at bibliotekene kan kaste de «nullede» bøkene når som helst, mens de innkjøpte bøkene må beholdes i fem år. … Det er trangt nok fra før av, og alle bibliotekarer ønsker jo kvalitet i hyllene, legger hun til.»

 

3 Responses to “Tvilsam tittel i Klassekampen”

  1. Eg har aldri tenkt at kvalitet er eit kriterium for å stå på hylla. Eg er tvert om veldig kritisk til ei slik haldning. Håpar fylkesbiblioteksjefen er feilsitert. Eg ønsker bredde og representasjon i hyllene, at alle lovlege ytringer får koma til og blir gjort tilgjengelege. Om kvalitet var det vi skulle styra etter er det mange av bøkene som blir mest utlånt som eg ville fjerna. Men eg vil ikkje fjerna ei einaste lovleg bok. Eg vil gjera dei alle tilgjengelege – på hylla, i appen, via bokhylla.no eller som fjernlån. Blir det for trangt må ein prioritera vekk papir i eigne hyller. Men eg håpar samlingsutviklarar i den norske bibliotekheimen varar seg vel for å bygga opp samlinga basert på kvalitet som eit viktig kriterium.

  2. Kvalitet er og skal være viktig i samlingsutviklingen i norske folkebibliotek. I lov om folkebibliotek står det: «Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.». Kvalitet er selvfølgelig ikke det eneste kriteriet som brukes, men det er sentralt og det kriteriet jeg setter høyest i mine vurderinger. Det er likevel god dekning for å beholde, låne ut og formidle etterspurt/aktuelt materiale. I samlingsutviklingen på de enkelte folkebibliotek vil allsidigheten som du mener burde styre samlingsutviklingen ofte være det minst viktige av de tre kriteriene i lovverket.

    Jeg tror forlagene har rett i at det er god markedsføring å få bøkene ut i folkebibliotekene. Siden “Thoron” er del to av en serie vil nok en del bibliotek kjøpt inn denne likevel, men bøker som kommer via innkjøpsordningene når flere lånere.

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: