«… dramatiske ringvirkninger for hele kulturøkonomien»

Ikkje attende til mellomalderen, men ,,,

Bok365.no kan vi i dag lese om at «Litteraturhusene i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Skien og Trondheim, har gått sammen om et brev til kulturdepartementet hvor de ber om tiltak mot den akutte situasjonen som har oppstått».

Dette må ein jo ha sympati for, men, som vi før har skrive, «biblioteka sine gratis tenester betyr jo ikkje økonomiske tap for nokon, så der er det ingenting å kompensere for i denne situasjonen. Men korleis skal Noreg få biblioteka på beina igjen etter at dette er over, når kommunekassene er endå meir slunkne?»

Les blant anna kva Oslo sin byrådsleiar, Raymond Johansen, seier i Klassekampen i dag (for abonnentar):

«I tillegg til koronautgifter står kommunal- og fylkeskommunal sektor overfor store økonomiske tap i form av tapte skatteinntekter, tapte billettinntekter for kollektivtrafikk, tapte bominntekter og annen brukerbetaling. … I Oslo har byrådet nylig hatt budsjettkonferanse. Johansen konkluderer nå med at det meste av kommunens budsjettarbeid fra før koronakrisa brøyt ut, er irrelevant i dag».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: