« … skolebiblioteket vil være skadelidende under denne friheten»

Eit ikon for «financial freedom». Av Gan Khoon Lay (CC-BY 3.0) 

Dette finn vi i eit større oppslag på nettstaden Utdanningsnytt denne veka, og det handlar om forslaget til ny opplæringslov, der tilrådinga er at «skolebibliotek» blir erstatta av «bibliotek». På til dømes Grefsen skole i Oslo ville lovendringa ført til at bibliotekbesøk for ein klasse ville bli ein heil utflukt: « – Da hadde turen dit blitt en utflukt og noe som må planlegges en del i forveien. Da hadde vi brukt det betydelig mindre», seier ein lærar.

Nina Bigum, leiar av Skolebibliotekarforeningen, meiner «det er hårreisende. Det virker lite gjennomtenkt. Det vil overlate enda mer til den enkelte kommune. Når behovet for nedskjæringer melder seg, mener hun skolebiblioteket ofte er skadelidende. Noe av målet med å endre ordlyden i loven, er å gi kommunene større frihet og mer ansvar. Bigum mener nettopp det er noe av problemet. – Det er veldig tilfeldig …

… hvor engasjert lærerne er. Med et bibliotek i nærheten fremfor et faktisk skolebibliotek, handler det mye om engasjementet til den enkelte lærer. Det skal ikke være så tilfeldig».

Utdanningsnytt har lese høyringssvara til lovforslaget og siterer blant anna Nasjonalbiblioteket, som «peker på at lovforslaget vil «trekke i en annen retning enn det regjeringen legger opp til i Nasjonal bibliotekstrategi», og at det vil være uheldig om Lov om folkebibliotek og Lov om opplæring på hver sin måte stiller krav til folkebibliotekene».

Dette var var også tema i Aftenposten i juni.

One Trackback to “« … skolebiblioteket vil være skadelidende under denne friheten»”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: