Om dyrking, hausting og bevaring

Frå ein vegkant i juli 2020 ved Børtevannet i noverande Særp

Ikkje eitt ord om bibliotek i laurdagens spalte av kloke Solveig Aareskjold i Klassekampen, men likevel. Ho avsluttar slik:

«Me blir alle førte vill av straumdraga i vår eiga samtid. Verkeleg tenkt seg om får ein sjeldan før ein er førti, og då er dei fleste store avgjerder tekne for lengst. Det hadde vore fint om kulturen var eit forråd av livserfaring der ein kunne henta det ein trong enten det gjaldt leplanting eller forholdet mellom gamle og unge. Men som regel får ein berre hendene fulle av glorete reklamebrosjyrar. Berre unntaksvis blir ein rådd til å la gras og villblomar gro slik at humlene kan suga nektar og kaninane får nytt tørrhøy å eta. Dess meir grunn er det til å ta vare på det som har framtida i seg, og dyrka det med slik omhug at me aldri gløymer det igjen».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: