«De gir deg lånekort. Låne bok, turklær, alt mulig»

I all hast: Overskrifta er frå eit intervju med ein flyktning her i landet, som for første gong opplevde eit gratis bibliotektilbod. Sitatet er tatt frå ein rapport som blei lansert i dag av IMDi: «Nyankomne flyktningers digitale hverdag».

IMDi har ikkje snudd seg rundt etter 24. februar for å produsere denne rapporten, for sjølv om ein ikkje skulle tru det i norske hovudstraums media, er det faktisk fleire andre flyktningkriser i verda no. Ukraina og ukrainarar er ikkje nemnde i rapporten, men dét er Syria, Tyrkia, Afghanistan, Eritrea, Kongo, Sudan, Somalia, Uganda og Jemen. 52 flyktningar frå desse landa er blitt intervjua om korleis dei «bruker digitale verktøy og tjenester, med vekt på informasjonsinnhenting, nyheter og kommunikasjon». Målet var å «gi anbefalinger om hvordan IMDi og relevante sektormyndigheter bedre kan tilpasse sine digitale tjenester for denne målgruppen».

Medrekna folkebiblioteka, må vi tru. Vi kan lese at «30 prosent oppga at de bruker …

… internett på biblioteket. Det er en høyere andel menn (38 prosent) enn kvinner (24 prosent) som oppgir at de bruker internett på biblioteket. De som bruker internett på biblioteket kjennetegnes også av at de har mer skolegang enn de som ikke gjør det».

Denne bloggaren merker seg blant anna også at «Enkelte formidler at de også har deltatt på språkkafe på biblioteket. De som ikke bruker biblioteket, begrunner det ofte i at de ikke hadde tid». Og: «Andre ansatte [litt uklart kven dette er, vår merkn.] spekulerte i om flyktningenes behov for bibliotekene har endret seg, ettersom mange har fått utdelt en PC eller nettbrett fra skolen og de aller fleste har internettilgang hjemme».

Takk til den viktige Migrasjonsbibliotek-bloggen for tipset. Dei har også lenke til lanseringsseminaret i dag.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: